Свeт без межаў

4 кастрычніка 2019 года № 12 (1233)

«АМЕРЫКАНСКАЯ МАРА» СПРАЎДЗІЛАСЯ Ў БДПУ

Адным са стратэгічных напрамкаў дзейнасці БДПУ з’яўляецца ўсё больш інтэн­сіўная і плённая прысутнасць універсітэта на міжнароднай адукацыйнай прасторы. Дасягаецца яна ў тым ліку дзякуючы актыўнаму ўдзелу нашых на­вукоўцаў у разнастайных праграмах акадэмічнага абмену. Гэта, у сваю чаргу, спрыяе павышэнню нацыянальнага і міжнароднага рэйтынгу, прыцягвае ўва­гу замежных выкладчыкаў і даследчыкаў да нашай установы, садзейнічае ак­тывізацыі дыялогу паміж універсітэтамі і навукова-практычнымі цэнтрамі. Так, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі і ме­тодыкі выкладання гісторыі Ірына Іванаўна Кавяка прыняла ўдзел у праграме акадэмічных абменаў «Летнія інстытуты па амерыканістыцы для навукоўцаў і даследчыкаў», арганізаванай Бюро па пытаннях адукацыі і культуры Дзяржаўнага дэпартамента ЗША.

Адбор удзельнікаў праграмы праходзіў на конкурснай аснове. Кандыдаты па­вінны былі прадэманстраваць свае да­сягненні ў сферы адукацыі і навукі, пад­рыхтаваць матывацыйнае эсэ і прайсці сумоўе на англійскай мове. Заключны этап адбору праходзіў у Вашынгтоне. Ва ўмовах высокай нацыянальнай і між­народнай канкурэнцыі прадстаўніца БДПУ І. І. Кавяка ўвайшла ў лік 18 удзельнікаў фінальнага спісу.


Праграма праходзіла на базе Універ­сітэта Дэлавэр і ўключала азнаямленчыя і рабочыя паездкі ў гарады Осцін і Сан-Антоніа (Тэхас), Філадэльфію (Пенсільванія), Нью-Ёрк, Вашынгтон (акруга Калумбія). Удзельнікі наведалі 20 уні­версітэтаў і даследчых цэнтраў у 9 штатах. Акадэмічная частка была прысвечана актуальным пытанням гісторыі, тэорыі і практыкі знешняй палітыкі ЗША. Адука­цыйны і навукова-даследчы кампаненты праграмы дапаўняла багатая культурна-асветніцкая частка, знаёмства з трады­цыямі і ладам жыцця амерыканцаў.
Паспяховы ўдзел у праграме быў у значнай ступені абумоўлены тым, што ў свой час Ірына Іванаўна атрымала вышэйшую адукацыю па спецыяльнасці «Гісторыя. Замежная мова (англійская)». Гэта дазволіла спалучыць прафесійныя дасягненні з высокім узроўнем валодання замежнай мовай і адчыніла дзверы на шляху да перспектыў міжнароднага ўзаемадзеяння. Новыя веды і вопыт, набытыя падчас стажыроўкі, дазволяць абнавіць змест акадэмічных дысцыплін, увесці ў абарачэнне новыя метады выкладання і вывучэння гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі ЗША. Сетка кантактаў удзельнікаў пра­грамы з’яўляецца добрай асновай для развіцця міжнароднага супрацоўніцтва БДПУ.
Пажадаем выкладчыкам, якія адчуваюць у сабе жаданне і сілы выйсці на між­народны ўзровень, смела браць удзел у конкурсных адборах замежных праграм. Трэба быць гатовым да таго, што не ўсё можа атрымацца з першага разу. Аднак галоўная перадумова поспеху – не апускаць рукі і зразумець, што няўдача – гэта таксама частка шляху. Навучыцеся за­сынаць з марай і прачынацца з мэтай, верце ў сябе нягледзячы ні на што, і тады ў вас абавязкова ўсё атрымаецца!
Падрыхтавала Вераніка МАНДЗІК

ІНКЛЮЗІЯ – КЛОПАТ МІЖНАРОДНЫ

Нямецкі фонд «Education and Mobility in Europe» займаецца навучаннем лідараў новага пакалення ў пытаннях інтэграцыі і інклюзіі людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў сучаснае грамадства. Праект аб’ядноўвае 12 краін Еўропы, сярод якіх Германія, Грузія, Францыя і нашы бліжэйшыя суседзі – Польшча, Расія і Украіна. У чэрвені мне пашчасціла набыць каласальны вопыт – паўдзельнічаць у штогадовай сустрэчы «We Can Do It» у рамках праграмы Erasmus+. У мінулым годзе яна праводзілася ў Беларусі, сёлета – у гасцінным Азербайджане.

Мэта праекта – пазна­ёміцца са становішчам людзей з асаблівымі патрэбамі, даведацца пра заканадаў­чую базу, якая рэгулюе іх статус у грамадстве. Асабіста мяне да ўдзелу ў ім пры­вабіла магчымасць кантактаваць і абменьвацца во­пытам, а таксама поўная ад­сутнасць афіцыёзу. Падчас рэалізацыі праекта дзейнічалі рабочыя групы па інтарэсах (танцавальная, спартыўная, па плаванні і інш.), працавалі воркшопы і майстар-класы, праводзіліся дыскусіі. Запамінальнымі сталі дні нацыянальных культур, дзе мы прадстаўлялі спачатку сваю дзяржаву, а потым іншыя краіны-ўдзельніцы. Своеасаблівая асіміляцыя стала добрым вопытам і магчымасцю для беларускай каманды пазна­ёміц­ца з іншымі культурамі і прадставіць свою.
Падобныя мерапрыемствы вельмі важныя для будучых педагогаў. Знікае страх перад невядомым, неразуменне таго, як правільна паводзіць сябе з людзьмі з аса­блівымі патрэбамі. Уласна я ўсвядоміў, што кожны з іх – Асоба, з якой прыем­на і цікава кантактаваць.
Антон РАБЦЭВІЧ, гістарычны факультэт

СУМЕСНАЯ МАГІСТРАТУРА ДЛЯ МЭТ УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ

БДПУ як вядучая ўстанова вышэйшай адукацыі педагагічнага профілю
ў Беларусі з кожным годам пашырае сетку замежных уні­версітэтаў-партнёраў, якія таксама займаюць лідзіруючыя пазіцыі ў наз­ванай сферы дзейнасці. Інавацыйны падыход да пытанняў адука­цыі, выкарыстанне найноўшых тэхналогій, жаданне перадаваць і пе­раймаць перадавы вопыт – вось тыя агульныя рысы, што яднаюць нас з калегамі з розных краін. Прафесійнае ўзаемадзеянне – гэта не толь­кі вырашэнне канцэптуальных і прыкладных задач, але і сумеснае навучанне. Такі погляд на развіццё двухбаковага супрацоўніцтва падштурхнуў рэктараты БДПУ і Педагагічнага ўніверсітэта кан­то­на Цуг (Швейцарыя) да стварэння сумеснай магістратуры «Педагагічныя падыходы да адукацыі ў галіне гуманітарных прынцыпаў і каштоўнас­цяў». Сёлета прадстаўнікі alma mater – метадыст Ка­а­рдынацыйнага цэнтра «Адукацыя ў інтарэсах устойлівага развіцця» К. У. Спосаб, вы­кладчык кафедры псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнас­ці Інстытута псіхалогіі Т. А. Ніфантава і загадчыца сектара «Першая адукацыя» К. В. Шасцітка завяршаюць двухгадовае навучанне ў гэтай магістратуры.

Танкаўцы былі запрошаны да ўдзелу ў заключнай сесіі і летняй школе «Пасля­дыпломная адука­цыя: лічбавая граматнасць vs лін­гвіс­тычныя кампетэнцыі» на базе Ганконгскага педагагічнага ўніверсітэта. Гэтая ўстанова стабільна ўваходзіць у дваццатку лепшых педагагічных універсітэтаў свету і тройку лепшых устаноў педагагічнай адукацыі ў Азіі. Магістранты пазнаёміліся з вірлівым жыццём кампуса, скарысталіся рэсурсамі велізарнай бібліятэкі і паўдзельнічалі ў панэльных дыскусіях і тэматычных сесіях. Дзякуючы таму, што ў рамках праграмы ажыццяўляецца цеснае супрацоўніцтва з Ганконгскім Чырвоным Крыжам, удзельнікі магістратуры наведалі офіс арганізацыі, сталі гледачамі імерсіўнага тэатра «War Zone», пазнаёміліся з навучальнымі рэсурсамі, выступілі на круглым стале, прысвечаным адукацыйным інавацыям
у сферы гуманітарных прынцыпаў і каштоўнасцяў.
Карэспандэнт «Н» звярнулася да Кацярыны Уладзіміраўны Спосаб з просьбай расказаць, якіх вынікаў атрымалася дасягнуць за амаль два гады навучання.
– У рамках розных мерапрыемстваў танкаўцы пазнаёмілі ўдзельнікаў праграмы – прадстаўнікоў 10 дзяржаў з вопытам БДПУ па рэалізацыі адукацыйнага курса Project Humanity ва ўніверcітэце і ў школах краіны. Трэба адзначыць, што намаганні нашай alma mater, накіраваныя на фарміраванне ў студэнтаў і навучэнцаў кампетэнцый, звязаных з дасягненнем Мэт устойлівага развіцця, былі высока ацэнены як кіраўніцтвам міжнароднай магістарскай праграмы, так і яе ўдзельнікамі. Падчас навучальных мерапрыемстваў нашымі ментарамі і навуковымі кансультантамі выступалі прадстаўнікі міжнароднага кансорцыума педагагічных універсітэтаў – Вышэйшай педагагічнай школы Верхняй Аўстрыі, Ганконгскага педагагічнага ўніверсітэта і Педагагічнага ўніверсітэта кантона Цуг.
На сустрэчах з прадстаўнікамі партнёрскіх устаноў магістранты з Беларусі акрэслілі магчымасці супрацоўніцтва з БДПУ ў рамках праграмы «Запрошаны прафесар» з мэтай арганізацыі сумесных семінараў, міждысцыплінарных праектаў і канферэнцый па пытаннях менеджменту ў адукацыі, інклюзіўнай адукацыі
і адукацыі для ўстойлівага развіцця.
Эксперты Міжнароднага камітэта Чырвонага Крыжа і Швейцарскага агенцтва па супрацоўніцтве і развіцці, знаходзячыся пад уражаннем ад узроўню прадстаўленых праектаў, прапанавалі прыцягнуць выпускнікоў магістратуры, у тым ліку з БДПУ, да выкладання ў рамках чарговай міжнароднай магістарскай праграмы ў галіне гуманітарных прынцыпаў і каштоўнасцяў у адукацыі.
Праца прадоўжылася і пасля вяртання ў Беларусь. Сёння ідзе падрыхтоўка да візіту прарэктара Ганконгскага педагагічнага ўніверсітэта, дэкана дэпартамента магістратуры і дактарантуры прафесара Ло Сін Кая, прымеркаванага да святкавання 105-годдзя БДПУ. Прадметам візіту стане абмеркаванне магчымасцяў запуску сумеснай англамоўнай магістарскай праграмы Master in International Education. Акрамя таго, адаптаваны курс Project Humanity можа быць уключаны ў праграмы фармальнай і нефармальнай адукацыі Беларусі, у прыватнасці, праз ІПКіП або цэнтр «Альтэрнатыва» БДПУ і партнёрскую сетку ўстаноў адукацыі Асацыяцыі «Адукацыя для ўстойлівага развіцця».
Гутарыла Таццяна БАШМАКОВА

24 верасня 2019 года № 11 (1232)

На працягу дзесяці вераснёўскіх дзён БДПУ “адкрываў” Зямлю пад белымі крыламі шаснаццаці гасцям з КНР — прадстаўнікам цэнтраў вывучэння Беларусі ў Кітаі. Унікальную магчымасць пазнаёміцца з нашай краінай, яе культурай, мовай і традыцыямі яны атрымалі дзякуючы ўдзелу ў VI Міжнародным адукацыйным праекце “Пазнай Беларусь: ад адукацыі да культуры”. Дарэчы, сёлета ён асаблівы, знамянальны, бо прысвечаны Году адукацыі Рэспублікі Беларусь у Кітайскай Народнай Рэспубліцы.

Станоўчы вопыт БДПУ і высокія вынікі, дасягнутыя ў папулярызацыі айчыннай сістэмы адукацыі ў КНР, былі высока ацэнены як беларускім пасольствам у гэтай дзяржаве, так і на ўзроўні галіновага міністэрства. Развіваючы міжнароднае супрацоўніцтва, вядучы педагагічны ўніверсітэт краіны ўвайшоў у Супольнасць вышэйшай адукацыі “Адзін пояс — адзін шлях”, ажыццяўляе ўзаемадзеянне з больш чым 20 установамі вышэйшай адукацыі і навукова-даследчымі арганізацыямі Кітая, актыўна супрацоўнічае з Фондам падтрымкі таленавітай моладзі пры Міністэрстве адукацыі і навукі КНР. І ў дадатак да гэтага сёлета адкрыў Інфармацыйна-адукацыйны цэнтр БДПУ ў правінцыі Хайнань.

У красавіку бягучага года рэктар універсітэта А. І. Жук наведаў Другі пекінскі інстытут замежных моў. Яго рабочы візіт быў настолькі выніковым, што адну з дэкад верасня ў сценах нашай alma mater прыехалі правесці прадстаўнікі менавіта гэтай установы адукацыі. А разам з імі — кіраўнік групы і студэнты Сіаньскага ўніверсітэта замежных моў і Юйліньскага педагагічнага інстытута. Дадамо, што многія з удзельнікі праекта свядома выбралі для сябе спецыяльнасць “Руская мова” або “Беларуская мова” і тым самым атрымалі шанц прайсці навучанне ў нашым універсітэце і ў краіне ў цэлым. Звяртаючыся да прысутных на адкрыцці VI Міжнароднага адукацыйнага праекта Пазнай Беларусь: ад адукацыі да культуры, рэктар БДПУ А. І. Жук сказаў:

— Трэба адзначыць, што кітайцы праяўляюць вялікі інтарэс да Беларусі і вывучэння беларускай мовы, а жыхары Сінявокай, у сваю чаргу, актыўна авалодваюць кітайскай. Сведчанне гэтаму — адкрыццё і дзейнасць у нашай краіне 4 інстытутаў Канфуцыя. Што да БДПУ, то ў ліку замежных грамадзян, якія атрымліваюць вышэйшую педагагічную адукацыю ў alma mater (а іх больш за тысячу), 15 % складаюць студэнты з КНР. Яны праходзяць навучанне на факультэтах даўніверсітэцкай падрыхтоўкі, фізічнага выхавання, эстэтычнай адукацыі, у магістратуры і аспірантуры, стажыруюцца ў Інстытуце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі.

Вось ужо 10 гадоў БДПУ рыхтуе педагогаў па спецыяльнасці “Руская мова і літаратура. Кітайская мова”. У адпаведнасці з дагаворам аб супрацоўніцтве, заключаным паміж нашай установай і Паўночна-Заходнім педагагічным універсітэтам (г. Ланчжоу, КНР), студэнты абедзвюх краін на год выязджаюць у партнёрскую ўстанову ў фармаце ўключанага навучання. Акрамя таго, з 2017 г. БДПУ рэалізуе шэраг сумесных адукацыйных праграм з Хэнаньскім універсітэтам, а таксама з Лаянскім і Ліннаньскім педагагічнымі ўніверсітэтамі па напрамках “Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія”, “Інклюзіўная адукацыя”.

Даючы старт VI Міжнароднаму адукацыйнаму праекту “Пазнай Беларусь: ад адукацыі да культуры”, Аляксандр Іванавіч падкрэсліў, што разам з кітайцамі ў гэтым выдатным праекце задзейнічаны студэнты БДПУ. У іх з,яўляецца дадатковая магчымасць паглыбіць свае веды па спецыяльнасці “Кітайская мова” і адначасова дапамагчы нашым гасцям загаварыць на рускай і беларускай мовах.

За 10 вераснёўскіх дзён госці з КНР спасціглі асновы беларускай мовы, пазнаёміліся з умовамі навучання ў магістратуры і аспірантуры БДПУ, працай студэнцкіх навуковых лабараторый і дзейнасцю Green Office, наведалі музеі сталіцы, убачылі гістарычныя мясціны, прынялі ўдзел у V Мінскім паўмарафоне і святкаванні 952-га дня нараджэння беларускай сталіцы. “А чым запомніцца прыезд у Беларусь і БДПУ асабіста Вам?— з такім пытаннем звярнуўся да кітайскіх гасцей карэспандэнт Н. І вось што пачуў.

Ма Лі, дацэнт Юйліньскага педагагічнага ўніверсітэта:

— У БДПУ працуюць добразычлівыя і вельмі гасцінныя людзі. Яны падрыхтавалі для нас разнастайную адукацыйную і культурную праграму. Нават не верыцца, што за 10 дзён можна столькі ўбачыць і пачуць, прыняць удзел у такой колькасці мерапрыемстваў — універсітэцкіх і гарадскіх. Ад паездкі ў мяне застануцца яркія ўражанні. Дзякуй, БДПУ!

Ван Цзеі:

— Быў рады пазнаёміцца з Мінскам, беларускай мовай і педагагічным універсітэтам. Тут здорава. Асабліва запомніцца ўдзел у паўмарафоне і нацыянальных спартыўных гульнях “Беларусіяды”. Спадабалася і ў музеях — мастацкім і гістарычным. А калі знаходзіліся на экскурсіі ў Міры і Нясвіжы, то нават трапілі на здымкі фільма! Ну, і не магу не адзначыць, што беларускія дзяўчаты вельмі прыгожыя, з імі прыемна кантактаваць.

Чажн Чуг: — Я вывучала беларускую мову і культуру ў Кітаі, а дапамагала мне ў гэтым любімая выкладчыца — выпускніца БДПУ Вольга Андрэеўна Прыгун. Яна шмат расказвала пра сваю радзіму. Я марыла пабачыць на свае вочы Беларусь — і мара спраўдзілася! Цяпер люблю Мінск і Беларусь яшчэ больш! Жадаю вашай краіне квітнець і з кожным годам станавіцца ўсё больш прыгожай.

Матэрыялы паласы падрыхтавала Таццяна БАШМАКОВА


21 чэрвеня 2019 года № 9 (1230)

КУРС НА ЎСХОД — СТРАТЭГІЧНЫ ХОД

Супрацоўніцтва паміж Беларуссю і КНР, у тым ліку ў сферы адукацыі, інтэнсіўна развіваецца. Актыўным суб’ектам гэтага шматвектарнага працэсу стаў вядучы педагагічны ўніверсітэт нашай краіны. Сёння БДПУ з’яўляецца alma mater для 150 кітайскіх студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, якія, дарэчы, штогод атрымліваюць граматы і падзякі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за высокія дасягненні ў вучобе, навукова‑даследчай і грамадскай дзейнасці. Выдатнай нагодай для пашырэння партнёрскага ўзаемадзеяння, павелічэння аб’ёму экспарту адукацыйных паслуг стала абвяшчэнне бягучага, 2019‑га, Годам адукацыі Рэспублікі Беларусь у Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Кіраўнікі нашага ўніверсітэта і ўстаноў вышэйшай адукацыі КНР падчас дзелавых сустрэч абмяркоўваюць, шукаюць і знаходзяць новыя спосабы ўзаемадзеяння ў адукацыйнай, культурнай і сацыяльнай сферах.

Рабочы візіт рэктара БДПУ А. І. Жука ў Пекін завяршыўся дасягненнем шэрагу дамоўленасцей, якія адкрылі перспектывы для ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва не толькі з установамі адукацыі, але і з грамадскімі арганізацыямі Паднябёснай. Як ужо раней паведамлялася ў “Н” (№ 6 ад 30 красавіка 2019 г.), Аляксандр Іванавіч правёў перамовы і падпісаў дагавор з кіраўніцтвам Грамадскага фонду па падтрымцы таленавітай моладзі КНР. У ад паведнасці з дакументам 1 чэрвеня 21 кітайскі школьнік прыступіў да вучобы ў якасці слухача факультэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі БДПУ.

У апошні тыдзень мая першы прарэктар БДПУ С. І. Копцева і начальнік упраўлення міжнароднага супрацоўніцтва С. М. Кабачэўская прынялі ўдзел у адкрыцці Інфармацыйнаадукацыйнага цэнтра БДПУ ў КНР (г. Санья). На яго базе члены беларускай дэлегацыі правялі сустрэчы з вучнямі і дырэктарамі школ, азнаёмілі прадстаўнікоў шматлікіх устаноў і арганізацый з адукацыйным патэнцыялам БДПУ. А праз дзесяць дзён, 5 чэрвеня, наш універсітэт гасцінна расчыніў дзверы членам кітайскай дэлегацыі — кіраўнікам устаноў адукацыі КНР. У рамках візіту госці наведалі музей БДПУ і залу рэдкай кнігі, азнаёміліся з дзейнасцю Рэспубліканскага рэсурснага цэнтра адукацыйнай робататэхнікі і іншых аб’ектаў інфраструктуры нашага ўніверсітэта. Падчас круглага стала “Размова на перспектыву” кітайскія калегі пераканаліся ў рэальна высокім узроўні адукацыйных паслуг, якія БДПУ прадастаўляе замежным грамадзянам. Адзначым, што на адкрыцці мерапрыемства да яго ўдзельнікаў з прывітальным словам звярнуліся рэктар БДПУ А. І. Жук і дырэктар Інфармацыйнаадукацыйнага цэнтра БДПУ ў Кітаі спадар Чжан Леа.

Не менш насычаная праграма чакала гасцей у вучэбным корпусе № 7. Там дэлегацыю сустракалі з нацыянальным каларытам: хлебам-соллю, а таксама выступленнем народнага ансамбля беларускай музыкі і песні “Ярыца”. Дырэктар Інстытута інклюзіўнай адукацыі В. В. Хітрук запрасіла гасцей у Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр інклюзіўнай адукацыі, дзе расказала пра дзейнасць Інстытута і акрэсліла магчымыя напрамкі супрацоўніцтва.

На другім паверсе вучэбнага корпуса № 7 гасцей чакала выстаўка прац студэнтаў і выкладчыкаў факультэта эстэтычнай адукацыі, міні-экскурсію па якой правёў прафесар, член Беларускага саюза мастакоў Г. В. Лойка. Відэапрэзентацыя факультэта на кітайскай мове прыемна ўразіла замежных калег. Госці атрымалі таксама вычарпальную інфармацыю пра вучэбную, навуковую і міжнародную дзейнасть, якую ажыцяўляе Інстітут Псіхалогіі.

Напрыканцы сустрэчы дэлегацыю чакаў сюрпрыз — канцэртная праграма студэнтаў і выкладчыкаў ФЭА. У ліку выступоўцаў быў і студэнт з КНР Дай Цяньзяа, які бліскуча выканаў раманс.

Візіт дэлегацыі КНР у БДПУ — больш чым чарговы этап у рэалізацыі плана мерапрыемстваў Года адукацыі Рэспублікі Беларусь у Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Мы бачым, як нашы ўсходнія партнёры маштабна дэманструюць адкрытасць нацыянальнай сістэмы адукацыі еўрапейскаму, у тым ліку і беларускаму, досведу. Многія з набыткаў БДПУ ў сферы сучасных адукацыйных тэхналогій зацікавілі гасцей, таму можна з упэўненасцю  сцвярджаць, што далейшаму развіццю кітайска-беларускага партнёрства — быць!

Алена РАГІЛЕВІЧ


АДУКАЦЫЯ Ў МІЖКУЛЬТУРНЫМ КАНТЭКСЦЕ

З 2015 г. Рэспубліка Беларусь актыўна ўваходзіць у еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі. Далучэнне да Балонскага працэсу прадугледжвае развіццё акадэмічнай мабільнасці і пашырэнне супрацоўніцтва з замежнымі ўніверсітэтамі для забеспячэння якасці атрыманых ведаў і кампетэнцый. Акадэмічная мабільнасць студэнтаў рэалізуецца ў рамках розных праграм (ERASMUS +, Тэмпус і інш.). Будучыя спецыялісты маюць магчымасць вучыцца ў еўрапейскай партнёрскай установе на працягу аднаго семестра, не перапыняючы адукацыйны працэс у сваім універсітэце. Такая форма ўзаемадзеяння дазваляе ўдзельнікам праграмы атрымаць рознабаковыя веды па выбраным напрамку пад‑ рыхтоўкі, пазнаёміцца з культурай і сістэмай адукацыі іншай краіны, палепшыць валоданне замежнымі мовамі, павысіць канкурэнтаздольнасць на рынку працы. Студэнты факультэта пачатковай адукацыі БДПУ ў 2018/2019 навучальным годзе двойчы станавіліся ўдзельнікамі праграм акадэмічнага абмену ERASMUS +.

У студзені бягучага года студэнтка другога курса дзённай формы атрымання адукацыі Яўгенія БЫКАВА скончыла навучанне па праграме міжнароднага семестра ў рамках пагаднення паміж БДПУ і Вышэйшай педагагічнай школай Верхняй Аўстрыі (г. Лінц). Яна атрымала веды па такіх дысцыплінах, як “Інавацыйныя стратэгіі навучання”, “Кіраванне класам (арганізацыя навучальнага працэсу)”, “Навучанне і адукацыя ў ХХІ стагоддзі”, “Навучанне на свежым паветры”. Таксама будучы педагог паглыбіла веды па нямецкай мове, музыцы і іншых актуальных у прафесійнай дзейнасці настаўніка пачатковых класаў прадметах, выконвала курсавы праект, звязаны з параўнальным аналізам сістэм пачатковай школы Беларусі і Аўстрыі, раз на тыдзень праходзіла педагагічную практыку. Менавіта апошні від дзейнасці найбольш спадабаўся Яўгеніі: — Штотыднёвая практыка займае даволі шмат часу: яна прадугледжвае падрыхтоўку і напісанне пасля кожных заняткаў водгукаў, якія правяраюць нашы куратары. Я працавала з дзяўчатамі з Італіі і Іспаніі ў Інтэрнацыянальнай  школе г. Лінц. “Жоўты клас” — гэта дзеткі 6–8 гадоў, зусім яшчэ малыя, але мы выдатна з імі ладзілі. У першы дзень мы расказвалі ім пра сябе і сваю краіну. Я падрыхтавала маляўнічую прэзентацыю з музыкай, відэа, цікавымі фактамі пра Беларусь. Пасля дзеці прызнаваліся, што наша краіна ім вельмі спадабалася. А мне спадабалася шукаць і знаходзіць агульную з імі мову, адчуваць, што кантакт усталяваны, што ёсць зваротная сувязь. Я праходзіла практыку ў цудоўнага настаўніка з вялікім стажам працы і пераняла ад яго шмат прафесійных прыёмаў. Па вывучаемых дысцыплінах звычайна задавалі “на дом” падрыхтаваць эсэ, прэзентацыі, праекты і г. д., так што сумаваць і ленавацца не даводзілася!

Пасля вяртання з Аўстрыі Яўгенія Быкава падзялілася атрыманым вопытам са студэнтамі факультэта падчас круглага стала ў рамках Дня англійскай мовы і правяла прафарыентацыйную сустрэчу з навучэнцамі ДУА “Гімназія № 38 г. Мінска”.

З лютага навучанне ў Вальядалідскім універсітэце (Іспанія) праходзіць трэцякурсніца ФПА Лілія МІКУЛЬСКАЯ. Удзел у праграме абмену дазволіць ёй засвоіць 11 дысцыплін на англійскай мове: “Прымяненне пазітыўнай псіхалогіі і эмацыйнага развіцця ў адукацыі”, “Культурная спадчына і адукацыя”, “Разнастайнасць навучання матэматыцы”, “Геаграфічная, гістарычная і грамадзянская адукацыя ў ХХІ ст.”, “Музыка і культура ў адукацыі”, “Настаўнік як даследчык: метадалогія даследаванняў у класе”, “Вывучэнне і навучанне мовам” і інш. На працягу навучання Лілія, вядома ж, наведвае курсы іспанскай мовы.

— Усе матэрыялы і хатнія заданні з тэрмінамі здачы выкладчыкі размяшчаюць на ўніверсітэцкай платформе Moodle. Гэта вельмі зручна, бо тут я магу атрымаць усе неабходныя звесткі, а таксама зваротную сувязь ад педагогаў, — распавядае пра сваё навучанне Лілія. — Частка прадметаў накіравана на сацыялізацыю студэнтаў у Іспаніі і знаёмства з нацыянальнай культурай і гісторыяй у цэлым. Некаторыя выкладчыкі ў рамках адукацыйнай праграмы правялі для мяне экскурсіі па горадзе і за яго межамі (напрыклад, па Санцьягскім гандлёвым шляху). Мы пабывалі ў двухмоўных школах і дзіцячых садках Вальядаліда і бліжэйшых вёсках з мэтай азнаямлення з сістэмай адукацыі ў Іспаніі. Дзеці былі вельмі рады прыняць у сябе замежных гасцей і падчас размовы папрактыкавацца ў англійскай мове. Выкладчыкі і адміністрацыя навучальных устаноў вельмі цёпла нас прымалі. Дадзеная праграма сапраўды выдатна сацыялізуе, пашырае кругагляд, дае вельмі добрую базу для крэатыўнага мыслення і ўвасаблення адукацыйных ідэй у жыццё.

ERASMUS + карыстаецца вялікай папулярнасцю ў студэнтаў дзякуючы магчымасці засвойваць розныя крос-культурныя дысцыпліны, а таксама ўмовам спансіравання: удзельнікам аплочваюць навучанне, пражыванне, авіябілеты, медыцынскую страхоўку. Для БДПУ ўдзел у такіх праграмах з’яўляецца добрай магчымасцю пашырыць межы міжнароднага супрацоўніцтва і ўмацаваць свае пазіцыі на еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі.

Аксана САРОКА,
намеснік дэкана факультэта

 пачатковай адукацыі па навуковай рабоце

 


РАЗАМ — ДА ЎСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ

Плённае супрацоўніцтва Green Office універсітэта г. Хіль‑ дэсхайм (Германія) і Green Office BSPU працягваецца вось ужо два гады. І гэта не проста сумесная дзейнасць у адным кірун‑ ку і з адной мэтай, але і праца па агульным для абодвух бакоў алгарытме. Адна з формаў узаемадзеяння — сумесны праект маладзёжнай арганізацыі JANUN Hannover e.V. з БДПУ і ўні‑ версітэтам г. Хільдэсхайм “Адукацыя ў інтарэсах устойлівага развіцця праз СМІ”. Яго асноўная ідэя заключаецца ў знаём‑ стве бакоў з медыястратэгіяй партнёраў у сацыяльных сет‑ ках і мясцовых СМІ з мэтай інклюзіі канцэпцыі “зялёнага ўніверсітэта” ва ўніверсітэцкую супольнасць. Акрамя завоч‑ нага ўзаемадзеяння супрацоўніцтва прадугледжвае рэгуляр‑ ныя непасрэдныя кантакты ўдзельнікаў праекта. Сустрэчы адбываюцца па чарзе ў кожнай з краін‑удзельніц.

Чарговая рабочая сустрэча ў рамках праекта прайшла з 2 па 16 чэрвеня: спачатку — у Германіі, а затым — у Беларусі. Так, з 2 па 7 чэрвеня навуковы кіраўнік Green Office BSPU Наталля Салагуб і валанцёр арганізацыі, студэнтка 4-га курса факультэта прыродазнаўства Дар’я Данільчык вывучалі вопыт калег па рабоце са сродкамі масавай інфармацыі з мэтай прыцягнення студэнтаў і супрацоўнікаў да рэалізацыі канцэпцыі “зялёнага ўніверсітэта”.

З 9 па 16 чэрвеня партнёры з нямецкага Хільдэсхайма Сіра Мёлер і Ніна Бадэ (на здымку злева) гасцявалі ў БДПУ. Каардынатары і валанцёры Green Office BSPU прадэманстравалі вынікі працы арганізацыі ў гэтым годзе. Калегі высока ацанілі дзейнасць нашага офіса, адзначыўшы такія істотныя плюсы, як вялікая колькасць валанцёраў, інтэнсіўная праца са школьнікамі, наяўнасць выдатнай пляцоўкі для правядзення мерапрыемстваў — аграбіястанцыі БДПУ.

Госці вывучылі ўсе тонкасці работы Green Office BSPU са сродкамі масавай інфармацыі і сацыяльнымі сеткамі, наведалі рэдакцыю газеты “Настаўнік”, сталі ўдзельнікамі семінараў па працы з мясцовымі СМІ, што праводзіліся на базе нашага ўніверсітэта. Напрыклад, журналіст тэлеканала “МінскТБ” Яўгенія Леснікова паказала гасцям, як пытанні ўстойлівага развіцця знаходзяць адлюстраванне ў рэпартажах мясцовага тэлеканала, і наглядна прадэманстравала, што для беларускай грамадскасці гэтае пытанне надзвычай актуальнае.

Супрацоўнікі Green Office ўніверсітэта г. Хільдэсхайм і Green Office BSPU абмеркавалі перспектывы далейшага супрацоўніцтва і маюць намер узмацніць узаемадзеянне.

Вераніка МАНДЗІК