Свежы нумар

Пажаданні і заўвагі дасылайце на электронны адрас рэдакцыі: nastaunik@bspu.by

 

29 снежня 2020 года № 15–16 (1253–1254)

Мой факультэт/інстытут

ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск, пр. Незалежнасці, 1, вучэбны корпус № 2; тэл. 8-017-327-79-13

Е-mail: phys_mat@bspu.by

Дэкан – Ганна Фёдараўна КЛІМОВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт.

Фізіка-матэматычны факультэт – адзін з найстарэйшых ва ўніверсітэце. Першы набор на спецыяльнасці «Фізіка», «Матэматыка» адбыўся 71 год назад.
Кваліфікаваныя прафесарска-выкладчыцкія кадры, абноўленая матэрыяльна-тэхнічная база (навукова-даследчыя лабараторыі, сучасныя камп’ютарныя класы), а таксама даўнія і трывалыя традыцыі – вось тыя складнікі, што дазваляюць забяспечваць высокі ўзровень навучання і займаць лідзіруючыя пазіцыі сярод аналагічных факультэтаў іншых універсітэтаў краіны. Толькі ў нас ёсць адзіны ў Беларусі вучэбны планетарый, дзе праводзяцца заняткі па астраноміі і пазнавальныя экскурсіі па «зорным небе», а таксама ўнікальны маятнік Фуко, які дазваляе эксперыментальна зафіксаваць вярчэнне Зямлі. Дарэчы, маятнік устаноўлены дзякуючы намаганням выпускніка нашага факультэта, дырэктара НВА «Пеленг» У. І. Пакрышкіна, а ў 2020 г. (таксама пры фінансавай дапамозе гэтага навукова-вытворчага аб’яднання) факультэт атрымае сучаснае камп’ютарнае і праекцыйнае абсталяванне для планетарыя.

У Дзень універсітэта, 21 лістапада 2017 г., дзякуючы спонсарскай падтрымцы ААТ «Прыёрбанк», ІТ-кампаній «БайТэхСалюшн» і «Сістэмныя тэхналогіі», Асацыяцыі «Адукацыя дзеля будучыні» на факультэце адкрыўся Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр адукацыйнай робататэхнікі з сучасным абсталяваннем (інтэрактыўнымі дошкамі, праектарамі, 3D-прынтарам, набо-рамі адукацыйнай робататэхнікі). Таксама трэба адзначыць, што кожны семестр пяці лепшым студэнтам факультэта назначаюцца стыпендыі «Прыёрбанка» ў памеры 10 базавых велічынь.

Мой факультэт/інстытут

ФАКУЛЬТЭТ ЭСТЭТЫЧНАЙ АДУКАЦЫI

г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 13, вучэбны корпус № 7; тэл. 8-017-267-91-05

E-mail: aesthet55@tut.by

Дэкан – Святлана Міхайлаўна КАБАЧЭЎСКАЯ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Факультэт эстэтычнай адукацыі (ФЭА) ажыццяўляе падрыхтоўку педагагічных кадраў у галіне мастацкай адукацыі і эстэтычнага выхавання асобы. Мы арыентуемся на ідэал мабільнага і канкурэнтаздольнага спецыяліста, які валодае высокім узроўнем прафесійнай кампетэнтнасці.

У 2019 г. ФЭА адзначыў сваё 10-годдзе: ён быў створаны ў выніку аб’яднання двух факультэтаў – народнай культуры і музычна-педагагічнага.

Студэнты вывучаюць як традыцыйныя дысцыпліны эстэтычнага і педагагічнага цык­лаў, так і інавацыйныя курсы. У за­лежнасці ад спецыяльнасці выкладаюцца адмысловыя дысцыпліны: музычнае мастацтва (ігра на музычных інструментах, вакал, дырыжыраванне, методыка музычнага выхавання), харэаграфія (рытміка, народны танец, класічны танец, сучасны танец, асновы кампазіцыі і методыка работы з дзіцячым харэаграфічным ансамблем), сусветная мастацкая культура (айчынная і сусветная мастацкая культура, эстэтыка мастацтва, краязнаўства і музеязнаўства і інш.). А яшчэ будучыя спецыялісты атрым­ліваюць практычныя навыкі па ручным ткацтве, кераміцы, роспісе, вышыўцы, удасканальваюць майстэрства музычнага і сцэнічна-га выканальніцтва, харэаграфіі, жывапісу, замацоўваюць набыты пра­фесійны вопыт на разнас­тайных практыках. Мастакі дэманструюць свае ўменні падчас пленэраў, музыканты і харэографы – у разнастайных творчых калектывах.

Працэс навучання па-бу­даваны ў адпаведнасці з ас­ноўнай мэтай: выпускнікі павінны стаць сапраўднымі спецыялістамі ў галіне духоўнай і матэрыяльнай культуры. Рыхтавацца да гэтай высокай місіі студэнтам дапамагаюць высокакваліфікаваныя выкладчыкі, сярод якіх народныя майстры, кіраўнікі вядомых музычныхі харэаграфічных калектываў, члены Беларускага саюза ды­зайнераў і Саюза мастакоў Беларусі.
У структуры ФЭА тры кафедры: музычна-педагагічнай адукацыі, мастацка-педагагічнай адукацыі, тэорыі і методыкі выкладання мастацтва.

На факультэце ажыццяўляецца навучанне па спецыяльнасцях «Выяўленчае мастацт­ва і камп’ютарная графіка», «Выяўленчае мастацтва, чарчэнне і народныя мас­тац­кія промыслы» з прысваеннем кваліфі­кацыі «Педагог-мастак. Выкладчык». Пад­час вучобы студэнты атрымліваюць веды па выяўленчым мастацтве,
камп’ютарных тэхналогіях і ды­зайне, у галіне народных мастацкіх промыслаў.

Мой факультэт/інстытут

ФАКУЛЬТЭТ ДАШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫI

г. Мінск, вул. Кабушкіна, 59а, вучэбны корпус № 11; тэл. 8-017-341-39-18

Е-mail: preschool@bspu.by

Дэкан — Вольга Мікалаеўна АНЦЫПІРОВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Дзейнасць педагога дашкольнай установы адказная і пачэсная, бо ён з’яўляецца першым выхавальнікам у жыцці дзіцяці і вынікі яго працы часта прадвызначаюць усё далейшае развіццё асобы.
На першай ступені вышэйшай адукацыі факультэт ажыццяўляе падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя». На другой ступені (магіст­ратура) – па спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя. Прафілізацыя: Экспертыза якасці дашкольнай адукацыі».

У структуры факультэта дашкольнай адукацыі (ФДА) тры кафедры – агульнай і дашкольнай педагогікі, методык дашкольнай адукацыі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, якія з’яўляюцца цэнтрамі перадавой вучэбна-метадычнай і навуковай думкі. Працэс навучання забяспечваюць каля 50 выкладчыкаў – майстроў сваёй справы, сярод якіх 4 прафесары.

Адным з найважнейшых кампанентаў прафесійнай падрыхтоўкі будучых педагогаў выступае практычная дзейнасць. З гэтай мэтай на факультэце арганізаваны чатыры віды практык па спецыяльнасці. Базы для іх праходжання размяшчаюцца ў лепшых установах дашкольнай адукацыі г. Мінска, у тым ліку на чатырох філіялах кафедраў факультэта.

Мой факультэт/інстытут

ФАКУЛЬТЭТ ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫI

г. Мінск, вул. Магілёўская, 37, вучэбны корпус № 5; тэл. 8-017-200-56-10

Е-mail: fno@tut.by

Дэкан — Наталля Уладзіміраўна ЖДАНОВІЧ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Згодна з народнай мудрасцю, цела чалавека ствараюць бацькі, а душу – педагогі. Гэтыя словы маюць прамое дачыненне да першага настаўніка, таму што вельмі важна, хто павядзе маленькага чалавека ў Краіну ведаў, хто будзе для яго прыкладам у жыцці. І чым меншы ўзрост дзіцяці, тым больш высокія патрабаванні прад’яўляюцца да педагога, які з ім працуе.

Вось ужо больш за шэсць дзесяцігоддзяў факультэт рыхтуе настаўнікаў для пачатковай школы. Час мяняецца, аднак традыцыйнымі застаюцца якасці, якімі павінен валодаць той, хто збіраецца звязаць свой лёс з навучаннем і выхаваннем малодшых школьнікаў: адукаванасць, шырокі кругагляд, дапытлівасць, знаходлівасць, крэатыўнасць, а яшчэ – дабрыня і любоў да дзяцей.

Факультэт пачатковай адукацыі (ФПА) аб’ядноўвае людзей, якім аднолькава блізкія літаратура, мова, матэматыка, прыродазнаўства, прадметы эстэтычнага цыкла і творчая дзейнасць. Прафесійнаму станаўленню будучых педагогаў дапамагаюць выкладчыкі трох факультэцкіх кафедраў: педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, беларускага і рускага мовазнаўства, прыродазнаўчанавуковых дысцыплін.

Мой факультэт/інстытут

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫРОДАЗНАЎСТВА

г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1, вучэбны корпус № 3; тэл. 8-017-227-84-77

Е-mail: est.bspu@mail.ru

Дэкан — Наталля Уладзіміраўна НАВУМЕНКА, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт

Ты любіш прыроду і хочаш яе разумець? Цябе вабяць вандроўкі і захапляе пошук рашэння хімічных задач і біялагічных галаваломак? Цябе хвалююць экалагічныя праблемы і цікавяць таямніцы, якія хавае прыродная і культурная спадчына тваёй малой радзімы і вялікага свету? Што ж, тады рабі выбар на карысць факультэта прыродазнаўства (ФП).

Наш кадравы патэнцыял сапраўды моцны: з 59 вы­кладчыкаў чацвёра маюць навуковае званне прафесара, трое – навуковую ступень доктара навук, 32 – кандыдата навук. У складзе ФП 4 кафедры (агульнай біялогіі
і батанікі; марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл; хіміі; геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі), 2 лабараторыі (вучэбна-метадычная лабараторыя інфармацыйных тэхналогій у прыродазнаўчай адукацыі; навукова-адукацыйная лабараторыя біяхіміі і біятэхналогіі), 2 інтэ­р­актыўныя класы – «Хімія» і «Біяло­гія», рэсурсны цэнтр «Green Office BSPU» («Зялёны офіс БДПУ»), STEАM-цэнтр. Грун­тоўная матэрыяльна-тэхнічная база – сучаснае абсталяванне, прыборы, найноўшыя сродкі навучання – дазваляе праводзіць разнастайныя лабараторныя практыкумы па дысцыплінах хімічнага, біялагічнага і геаграфічнага профіляў. На факультэце працуюць 4 студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі. Акрамя таго, будучыя спецыялісты займаюцца даследчай дзейнасцю і на базах устаноў-партнёраў.

Тэарэтычныя веды замацоўваюцца на практыцы. У прадмесці Мінска на аграбіястанцыі «Зялёнае» право-дзяцца вучэбныя практыкі – біялагічныя (па сістэматыцы раслін, альгалогіі і мікалогіі, фізіялогіі раслін, заалогіі, экалогіі і інш.) і геаграфічныя (па геалогіі, тапаграфіі, геамарфалогіі, метэаралогіі, гідралогіі, школьным турызме). Факультэт мае магчымасці арганізоўваць практыкі ў Арменіі, Казахстане і Літве – на базах універсітэтаў-партнёраў.

Традыцыі ФП падтрымліваюцца і ўзбагачаюцца кожным новым пакаленнем студэнтаў. Штогод цікава праходзяць «Свята ўраджаю», «Дзень птушак» і геа­графічны злёт «Арыенцір»; адмыслова для першакурснікаў – «Адзін дзень на аграбіястанцыі “Зялёнае”» і «Пасвячэнне ў студэнты». Усе гэтыя мерапрыемствы даюць магчымасць нашым выхаванцам праявіць свае таленты і эрудыцыю, фарміруюць уменне жыць і працаваць у калектыве.

Мой факультэт/інстытут

IНСТЫТУТ IНКЛЮЗIЎНАЙ АДУКАЦЫI

г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 13, вучэбны корпус № 7; тэл. 8-017-267-92-57,8-017-267-97-73

Е-mail: iiо@bspu.by

Дырэктар — Вера Валер’еўна ХIТРУК, доктар педагагічных навук, дацэнт

Iнстытут iнклюзiўнай адукацыі (ІІА) — адзіны ў Рэспубліцы Беларусь — рыхтуе ўнікальных спецыялістаў, здольных забяспечваць псіхолага-педагагічнае суправаджэнне дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ад нараджэння да васямнаццаці гадоў. Выпускнікі Інстытута заўсёды запатрабаваны не толькі ў спецыялізаваных школах і дзіцячых садках, але і ва ўстановах адукацыі агульнага тыпу (дашкольныя групы і класы інтэграванага і інклюзіўнага навучання і выхавання, пункты карэкцыйна-педагагічнай дапамогі), у паліклініках і медыцынскіх цэнтрах, а таксама ва ўстановах сістэмы сацыяльнага забеспячэння і ў грамадскіх арганізацыях.

Студэнты ІІА атрымліваюць грунтоўную падрыхтоўку па прадметах медыка-біялагічнага, псіхолага-педагагічнага і метадычнага цыклаў, праходзяць вучэбную і вытворчую практыкі ў адукацыйных уcтановах рознага тыпу, прымаюць удзел у навукова-даследчай і валанцёрскай рабоце. Абавязковым кваліфікацыйным патрабаваннем да выпускнікоў з’яўляецца валоданне сродкамі альтэрнатыўнай і падтрымліваючай камунікацыі (з дапамогай прадметаў, малюнкаў, жэстаў, сімвалаў, тэхнічных прылад, рэльефна-кропкавага шрыфту Брайля), а таксама жэставай мовай. Электронная бібліятэка, вучэбная лабараторыя «Адукацыя без межаў», створаны пры падтрымцы ЮНІСЕФ Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр інклюзіўнай адукацыі — усё гэта дапамагае пазнаёміцца з навінкамі сусветнай і айчыннай тэорыі і практыкі ў галіне спецыяльнай адукацыі: праграмамі, падручнікамі, дыдактычнымі сродкамі, спецыяльным абсталяваннем і адукацыйнымі тэхналогіямі.

Мой факультэт/інстытут

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 1; тэл. 8-017-226-40-25, 8-017-226-40-26
Е-mail: history@bspu.by
Дэкан – Вераніка Пятроўна СКОК, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Калі вас цікавяць мінулае і сучаснасць, калі вы разумееце важнасць захавання гістарычнай спадчыны – будзем рады вас бачыць на гістарычным факультэце, які ў 2018 г. адзначыў свой векавы юбілей.

На 3 кафедрах факультэта працуюць высокакваліфікаваныя выкладчыкі, у ліку якіх 6 дактароў гістарычных навук, прафесараў і 30 кандыдатаў навук, дацэнтаў. Асаблівая ўвага надаецца вывучэнню профільных дысцыплін: гісторыі Беларусі, сусветнай гісторыі, гісторыі славянскіх народаў і інш. Студэнтам выкладаецца шэраг грамадазнаўчых (філасофія, паліталогія, эканоміка і інш.), а таксама дапаможных гістарычных дысцыплін (археалогія, эпіграфіка, генеалогія, геральдыка, нумізматыка, храналогія, крыніцазнаўства і інш.).

Падчас навучання студэнты праходзяць вучэбныя і вытворчыя практыкі: на малодшых курсах – валанцёрскую, гісторыкакраязнаўчую і музейна-архіўную, на старшых – педагагічную (у школах, гімназіях і дзіцячых аздараўленчых летніках).

У складзе 4 навукова-даследчых лабараторый (СНДЛ) студэнты пад кіраўніцтвам выкладчыкаў распрацоўваюць асобныя тэмы ў галіне айчыннай і сусветнай гісторыі, эканомікі, сацыялогіі, методыкі выкладання гісторыі. Па выніках дзейнасці факультэцкая СНДЛ «Спадчына» ўваходзіць у лік лепшых у БДПУ. Студэнты знаёмяцца з арганізацыяй музейнай справы, займаюцца аднаўленнем і пошукам новых артэфактаў, звязаных з гісторыяй развіцця ўніверсітэта. Так, пры іх непасрэдным удзеле быў мадэрнізаваны Музей БДПУ. Сёння акрамя традыцыйных стэндаў з дакументамі і прадметамі ён абсталяваны сучаснымі інтэрактыўнымі сродкамі, якія дазваляюць наведвальнікам самастойна знаёміцца з экспазіцыяй.

Факультэт мае трывалыя навуковыя сувязi са шматлiкiмi ўстановамi адукацыi Беларусi, Расiі, Казахстана.

Мой факультэт/інстытут

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯЛЬНА-ПЕДАГАГІЧНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

г. Мінск, вул. Савецкая, 18/2, вучэбны корпус № 8; тэл. 8-017-200-15-22

Е-mail: fspt@bspu.by

Дэкан — Вера Васільеўна МАРТЫНАВА, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Выпускнікоў факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій часта называюць «ле­карамі лёсу чалавека»: яны ўмеюць прафесійна дапамагаць у цяжкай жыццёвай сітуацыі дзецям і дарослым, цэлым сем’ям. Спецыялісты з дыпломам ФСПТ запатрабаваны ва ўсіх тыпах устаноў сістэмы адукацыі, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, Міністэрства ўнутраных спраў, у грамадскіх і дабрачынных аб’яднаннях.
Паважаныя абітурыенты! Стаць сацыяльнымі педагогамі, педагогамі-псіхолагамі, спецыялістамі па сацыяльнай рабоце вам дапамогуць лепшыя выкладчыкі краіны і спецыяльна распрацаваныя вучэбныя праграмы па сацыяльнай педагогіцы, педагогіцы сям’і, псіхалогіі сямейных адносін, сацыяльнай рабоце з дзецьмі і моладдзю, сацыяльным кансультаванні, ахове дзяцінства і інш. А яшчэ – адзіны ў краіне Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр сацыяльна-педагагічных тэхналогій, інфармацыйная і навукова-метадычная база якога разам з найноўшым тэхнічным абсталяваннем дазваляе забяспечваць суправаджэнне вучэбнай дзейнасці студэнтаў вочнай і завочнай формаў атрымання адукацыі.

Мой факультэт/інстытут

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск, пр. Незалежнасці, 1, вучэбны корпус № 2; тэл. 8-017-327-79-66

E-mail: filfak@bspu.by

Дэкан — Васіль Дзянісавіч СТАРЫЧОНАК, доктар філалагічных навук, прафесар

Філалагічны факультэт даў пуцёўку ў жыццё тысячам настаўнікаў, выкладчыкаў, дзеячаў навукі і культуры. Нашы выпускнікі працуюць у школах, гімназіях, ліцэях, каледжах, установах вышэйшай адукацыі, рэдакцыях газет і часопісаў, на радыё і тэлебачанні, у выдавецкіх цэнтрах, бібліятэках, навукова-даследчых інстытутах, пасольствах і прадстаўніцтвах розных краін, перакладчыцкіх цэнтрах, турыстычных кампаніях.

Студэнты нашага факультэта – адны з самых актыўных ва ўніверсітэце. Яны ўдзельнічаюць у шматлікіх валанцёрскіх праектах, займаюцца навукова-даследчай працай, праводзяць літаратурныя і тэатральныя вечарыны з удзелам вядомых дзеячаў культуры, ладзяць вандроўкі па Беларусі.

Аднак падарожнічаюць філфакаўцы не толькі дзеля асабістага задавальнення: некаторыя віды практык патрабуюць знаёмства з мовай і культурай розных краін. Так, у філолагаў, што вывучаюць кітайскую мову, ёсць магчымасць па праграме ўключанага навучання амаль цэлы год правесці ў Паўночна-Заходнім універсітэце (КНР), з якім БДПУ звязвае дагавор аб супрацоўніцтве. Факультэт падтрымлівае сувязі з роднаснымі структурамі ўніверсітэтаў розных краін, вынікам чаго стала адкрыццё цэнтраў літуаністыкі, паланістыкі, азербайджанскай і кітайскай моў і культур, а таксама вывучэння мовы іўрыт. Аднак брэндам факультэта і ўніверсітэта ўсё ж з’яўляецца цэнтр беларускай літаратуры і культуры, які носіць імя народнага паэта Беларусі Максіма Танка.

Шануючы трывалыя традыцыі філалагічнай адукацыі, факультэт паспяхова рэалізуе сучасныя падыходы да навучання. З першага курса студэнты ўключаюцца ў асяроддзе педагагічнай практыкі, а на трэцім ужо ствараюць інтэрактыўныя заданні, відэаўрокі для школьнікаў, курсы ў сістэме дыстанцыйнага навучання.

Мой факультэт/інстытут

ІНСТЫТУТ ПСІХАЛОГІІ

г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 13, вучэбны корпус № 7; тэл. 8-017-369‑88‑96

Е‑mail: ipsy@bspu.by

Дырэктар — Уладзімір Сцяпанавіч ВАЎЧАНКОЎ, кандыдат псіхалагічных навук

Інстытут псiхалогii (ІП) створаны 1 верасня 2016 г. на базе факультэта псіхалогіі, які пачаў функцыянаваць у 1994 годзе. На сённяшні дзень дружны калектыў ІП аб’ядноўвае больш за 60 выкладчыкаў і 1700 студэнтаў I і ІІ ступеней вышэйшай адукацыі. Інстытут псіхалогіі заслужана ганарыцца не толькі лічбамі і маштабамі. Галоўнае – якасць адукацыі, якую забяспечваюць педагогі-прафесіяналы і на якую можа разлічваць кожны студэнт.

Выпускнікі Інстытута запатрабаваны ў розных сферах дзейнасці. Напрыклад, ва ўстановах сістэмы адукацыі і навукова-даследчых інстытутах, дыягностыка-рэабілітацыйных і сацыяльна-псіхалагічных цэнтрах, кадравым менеджменце і г. д. Падчас навучання студэнты маюць унікальную магчымасць набываць прафесійныя кампетэнцыі на базе першага ў краіне Рэспубліканскага цэнтра псіхалагічнай дапамогі БДПУ. Тут выкладчыкі Інстытута і кваліфікаваныя практыкі аказваюць псіхалагічную і інфармацыйна-метадычную падтрымку ўдзельнікам адукацыйнага працэсу, якія апынуліся ў крызіснай сітуацыі, – дзецям, іх бацькам і нават дыпламаваным спецыялістам.

Падрыхтоўку будучых прафесіяналаў ажыццяўляюць выкладчыкі 5 кафедраў (сацыяльнай i сямейнай псiхалогii, псiхалогii адукацыi, агульнай i арганiзацыйнай псiхалогii, клiнiчнай i кансультатыўнай псiхалогii, псiхалагiчнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці) і супрацоўнікі навукова-практычнай лабараторыі псіхалогіi пазнавальных працэсаў.

Мой факультэт/інстытут

ФАКУЛЬТЭТ ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ

г. Мінск, вул. Магілёўская, 37, вучэбны корпус № 5; тэл. 8-017-327-49-74

Е-mail: fisvosp@bspu.by

Дэкан — Аляксандр Мікалаевіч КАСПЯРОВІЧ, кандыдат гістарычных навук

Факультэт фізічнага выхавання (ФФВ) – самы спартыўны ў БДПУ. Ён моцны сваімі традыцыямі, закладзенымі неабыякавымі да спорту і фізічнай культуры людзьмі – выкладчыкамі і студэнтамі.

Сёння на ФФВ вучацца ўдзельнікі Алімпійскіх гульняў, Паралімпіяд, чэмпіёны свету, пераможцы сусветных універсіяд, чэмпіёны і прызёры еўрапейскіх турніраў больш чым па дзесяці відах спорту.

Мы ганарымся сваімі студэнтамі і выпускнікамі: Юрыем Голубам – паралімпійскім чэмпіёнам, двойчы сярэбраным, бронзавым прызёрам па біятлоне ў Пхёнчхане; Алесяй Бабушкінай – бронзавым прызёрам Алімпійскіх гульняў у Пекіне па мастацкай гімнастыцы; Марынай Слуцкай – двухразовай чэмпіёнкай Еўропы па дзюдо; Аляксандрай Раманоўскай – чэмпіёнкай свету па фрыстайле і двойчы пераможцай сусветнай універсіяды; Ягорам Арцёмавым – чэмпіёнам Еўропы па вадналыжным спорце; Максімам Нягодам – чэмпіёнам Еўропы па грэка-рымскай барацьбе; Аляксандрам Кокшам – чэмпіёнам свету па самба; Паўлам Санковічам – удзельнікам Алімпійскіх гульняў у Пекіне і Лондане па плаванні, прызёрам чэмпіянату свету (2016); Анастасіяй Сушчык і Дар’яй Магаляс – прызёрамі другіх Еўрапейскіх гульняў у Мінску (2019) па баскетболе 3х3; Ганнай Драбеняй – удзельніцай Алімпіяды ў Лондане па лёгкай атлетыцы; Марыяй Кандрацьевай – пераможцай першынства свету па самба; Арынай Качан – прызёрам Паралімпійскага чэмпіянату свету па дзюдо.

Выхаванцамі ФФВ таксама з’яўляюцца пераможцы і прызёры чэмпіянату свету па самба Лейла Абасава, Вольга Малейка; прызёр чэмпіянату свету і чэмпіёнка Еўропы па вольнай барацьбе Анастасія Гучок; чэмпіён Еўропы па грэка-рымскай барацьбе выкладчык ФФВ Элбек Тажыеў; чэмпіён свету па спартыўнай барацьбе Кірыл Маскевіч; прызёр першынства свету па грэка-рымскай барацьбе Дзмітрый Камінскі.

Мой факультэт/інстытут

ІНСТЫТУТ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ

г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 1;

вул. Голубева, 26/2, вучэбны корпус № 9; тэл./факс: 8-017 327-22-17; тэл.: 8-029-700-73-86

E-mail: ipk@bspu.by

Дырэктар – Ірына Уладзіміраўна ШАСЦІТКА, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Прыярытэтнымi напрамкамi дзейнасці ІПКіП з’яўляюцца:

–перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і спецыялістаў на базе вышэйшай адукацыi;

– павышэнне кваліфікацыі і стажыроўка кіруючых работнікаў і спецыялістаў;

– навучанне рускай мове як замежнай;

– навучанне асобным прадметам: біялогіі, гісторыі Беларусі і рускай мове.

Перападрыхтоўка вядзецца па 16 найбольш запатрабаваных спецыяльнасцях. Слухачамі могуць стаць асобы, якія маюць вышэйшую адукацыю. Прыём дакументаў на навучанне па спецыяльнасцях перападрыхтоўкі ажыццяўляецца на працягу года. Залічэнне адбываецца па выніках уступных іспытаў.