Аддзел кадраў

16 мая 2022 года № 6 (1276)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнта кафедры (к.н., 11 разр.) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) мастацка-педагагічнай адукацыі, агульнай і дашкольнай педагогікі, сацыяльнай работы.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


25 красавіка 2022 года № 5 (1275)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарскавыкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:


дацэнта кафедры (к.н., 11 разр.) тэорыі і методыкі выкладання мастацтва (2);
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) інфармацыйных тэхналогій у адукацыі (2), музычна-педагагічнай адукацыі (2), андрагогікі, інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, фізічнага выхавання і спорту (2), прыродазнаўчанавуковых дысцыплін (3);
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, фізічнага выхавання і спорту (3).


Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05


6 красавiка  2022 года № 4 (1273)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) агульнай і дашкольнай педагогікі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (2), замежных моў, псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці, музычна-педагагічнай адукацыі, псіхалогіі адукацыі і развіцця асобы;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) педагогікі, спецыяльнай педагогікі, лагапедыі, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, спартыўна-педагагічных дысцыплін, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, замежных моў, беларускага і рускага мовазнаўства, узроставай і педагагічнай псіхалогіі, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў;

выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) агульнай біялогіі і батанікі, хіміі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05


Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, педагогікі (2), тэорыі і методыкі фізічнай культуры;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) мастацка-педагагічнай адукацыі, методык дашкольнай адукацыі;

выкладчыка кафедры (9 разр.) фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


28 лютага 2022 года № 2 (1272)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

 

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) прыродазнаўчанавуковых дысцыплін;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (3), карэкцыйнаразвіваючых тэхналогій, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі (2), інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) беларускага і рускага мовазнаўства.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


21 студзеня 2022 года, № 1 (1271)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., к.н., 12 разр.) фізічнага выхавання і спорту;
дацэнта кафедры (к.н., 11 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі;
старшага выкладчыка кафедры (10 разр.) замежных моў;
выкладчыка кафедры (9 разр.) беларускай і зарубежнай літаратуры.


Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
 вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


23 лістапада 2021 года № 14 (1268)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, андрагогікі; старшага выкладчыка кафедры (10 разр.) інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;
выкладчыка кафедры (9 разр.) спартыўна-педагагічных дысцыплін.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

29 кастрычніка 2021 года № 13 (1267)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) тэорыі і методыкі фізічнай культуры, фізічнага выхавання і спорту;

прафесараў кафедраў (д.н., 12 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) беларускай і зарубежнай літаратуры, спецыяльнай педагогікі, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) лагапедыі, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў;
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, методык дашкольнай адукацыі.
Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

20 верасня 2021 года № 11 (1265)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) педагогікі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) мастацка-педагагічнай адукацыі (2), педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, карэкцыйна-развіваючых тэхналогій, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл;
выкладчыка кафедры (9 разр.) агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

1 верасня 2021 года № 10 (1264)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, спецыяльнай педагогікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) беларускага і рускага мовазнаўства, методык дашкольнай адукацыі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) мастацка-педагагічнай адукацыі (2), методык дашкольнай адукацыі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі;

выкладчыка кафедры (9 разр.) педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

30 красавіка 2021 года № 6 (1260)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) педагогікі, хіміі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, сацыяльнай работы, сацыяльнай педагогікі, лагапедыі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, замежных моў, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, беларускай і зарубежнай літаратуры, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, агульнай і дашкольнай педагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі (2), андрагогікі (2), спартыўнапедагагічных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры (2), мастацка-педагагічнай адукацыі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці (2), лагапедыі;

выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі (2), музычна-педагагічнай адукацыі (2), спартыўна-педагагічных дысцыплін, фізічнага выхавання і спорту (2), замежных моў, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

19 красавіка 2021 года № 5 (1259)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, агульнай і дашкольнай педагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (к.н., 10 разр.) тэорыі і методыкі фізічнай культуры, спартыўнапедагагічных дысцыплін, агульнай біялогіі і батанікі, спецыяльнай педагогікі, фізічнага выхавання і спорту (2), менеджменту і адукацыйных тэхналогій;

выкладчыка кафедры (9 разр.) замежных моў.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

30 сакавіка 2021 года № 4 (1258)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) агульнай біялогіі і батанікі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, сацыяльнай педагогікі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі;

прафесараў кафедраў (д.н., 12 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

30 лістапада 2020 года № 14 (1252)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) псіхалогіі адукацыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) лагапедыі, педагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (к.н., 10 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі; (10 разр.) педагогікі, медыкабіялагічных асноў фізічнага выхавання, мастацка-педагагічнай адукацыі, музычна-педагагічнай адукацыі (2), методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, замежных моў (3), інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;

выкладчыка кафедры (9 разр.) тэорыі і методыкі фізічнай культуры.

Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59

16 лістапада 2020 года № 13 (1251)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) методыкі выкладання
інтэграваных школьных курсаў, спецыяльнай педагогікі;
прафесара кафедры (д.н., 12 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, лагапедыі, сацыяльнай педагогікі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) псіхалагічнага
забеспячэння прафесійнай дзейнасці, педагогікі.
Тэрмін падачы дакументаў –
1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

5 кастрычніка 2020 года № 11 (1249)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага
складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
прафесара кафедры (д.н., 12 разр.) педагогікі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) беларускай і зарубежнай літаратуры, агульнай і дашкольнай педагогікі, агульнай біялогіі і батанікі, андрагогікі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) андрагогікі, фізічнага выхавання
і спорту, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, псіхалагічнага
забеспячэння прафесійнай дзейнасці;
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, сацыяльнагуманітарных дысцыплін.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59

22 верасня 2020 года № 10 (1248)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, менеджменту і адукацыйных тэхналогій;

прафесара кафедры (д.н., к.н., 12 разр.) агульнай біялогіі і батанікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, методык дашкольнай адукацыі, беларускага і рускага мовазнаўства, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, педагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі;

выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, замежных моў, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

17 красавіка 2020 года No 5 (1243)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-вы кладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) беларускай і зарубежнай літаратуры, мовазнаўства і лінгва-дыдактыкі (2), гісторыі Беларусі і славянскіх наро-даў (2), марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл (2), музычна-педагагічнай адукацыі, інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, лагапедыі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, методык дашкольнай адукацыі, андрагогікі, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі, фізічнага выхавання і спорту;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) сацыяльнай педагогікі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, інфарматыкі і методыкі вы-кладання інфарматыкі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, методык дашкольнай адукацыі, андрагогікі;

выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) замежных моў (3), усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі.Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

31 сакавіка 2020 года № 4 (1242)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, хіміі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі;
прафесараў кафедраў (д.н., к.н., дац., 12 разр.) музычна-педагагічнай адукацыі (2), мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі, мастацка-педагагічнай адукацыі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) псіхалогіі адукацыі (3), тэорыі і методыкі фізічнай культуры,
агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, менеджменту і адукацыйных тэхналогій (2), музычна-педагагічнай адукацыі (4),

усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін,
узроставай і педагагічнай псіхалогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі (2), спартыўнапедагагічных дысцыплін, псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці (3), методыкі выкладання
інтэграваных школьных курсаў, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, агульнай і дзіцячай псіхалогіі,
сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;
выкладчыка кафедры (9 разр.) спартыўна-педагагічных дысцыплін.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.


12 сакавіка 2020 года № 3 (1241)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) замежных моў;
прафесараў кафедраў (д.н., 12 разр.) матэматыкі і методыкі выкладання
матэматыкі (2), усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, медыкабіялагічных асноў фізічнага выхавання;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання
гісторыі, беларускага і рускага мовазнаўства, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі,
карэкцыйна-развіваючых тэхналогій, агульнай і дашкольнай педагогікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, замежных моў;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, агульнай біялогіі і батанікі, менеджменту і адукацыйных тэхналогій,
агульнай і дашкольнай педагогікі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання (2);
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) фізічнага выхавання і спорту, методык
дашкольнай адукацыі.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

21 лютага 2020 года № 2 (1240)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) замежных моў;
прафесараў кафедраў (д.н., 12 разр.) матэматыкі і методыкі выкладання
матэматыкі (2), усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, медыкабіялагічных асноў фізічнага выхавання;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання
гісторыі, беларускага і рускага мовазнаўства, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі,
карэкцыйна-развіваючых тэхналогій, агульнай і дашкольнай педагогікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, замежных моў;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, агульнай біялогіі і батанікі, менеджменту і адукацыйных тэхналогій,
агульнай і дашкольнай педагогікі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання (2);
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) фізічнага выхавання і спорту, методык
дашкольнай адукацыі.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

16 студзеня 2020 года № 1 (1239)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заклю­чэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыкаў кафедраў тэорыі і методыкі выкладання мастацтва (д.н., 23 разр. АТС), музычна-педагагічнай адукацыі, фізікі і методыкі выкладання фізікі, усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі (д.н., к.н., 23 разр. АТС);
дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, музычна-педагагічнай адукацыі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, фізікі і методыкі выкладання фізікі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) агульнай і дашкольнай педагогікі, андрагогікі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, фізічнага выхавання і спорту, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі;
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, менеджменту і адукацыйных тэхналогій.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.


24 верасня 2019 года № 11 (1232)

Установа адукацыі

“Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС


на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:


загадчыка кафедры (д.н., к.н., 23 разр. АТС) агульнай і дзіцячай псіхалогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) сацыяльнай педагогікі (2), сацыяльнай работы,
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін (2).


Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 226-46-59.


2 верасня 2019 года №10 (1231)


Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-
выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін,
вызначаны наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 23 разр. АТС) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, спецыяльнай педагогікі; старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) методык дашкольнай адукацыі, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС)
методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін.

Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 226-46-59.


21 мая 2019 года, № 7 (1228)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, замежных моў;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


30 красавіка 2019 года, № 6 (1227)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) спецыяльнай педагогікі, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, лагапедыі, фізічнага выхавання і спорту, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, музычна-педагагічнай адукацыі, агульнай і да школьнай педагогікі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) андрагогікі (2), хіміі, фізічнага выхавання і спорту (2), агульнай біялогіі і батанікі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, замежных моў;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, беларускай і замежнай літаратуры, фізічнага выхавання і спорту (2), методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


12 красавіка 2019 года № 5 (1226)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 23 разр. АТС) лагапедыі, методык дашкольнай адукацыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, андрагогікі;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) псіхалогіі адукацыі;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) замежных моў (2).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


21 верасня 2017 года № 10 (1198)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 23 разр. АТС) спартыўна-педагагічных дысцыплін;

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС)хіміі, беларускага і рускага мовазнаўства;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) менеджменту і адукацыйных тэхналогій;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) лагапедыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


1 верасня 2017 года № 9 (1197)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнта кафедры (к.н., 20 разр. АТС) тэорыі і методыкі выкладання мастацтва;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) менеджменту і адукацыйных тэхналогій, спартыўна-педагагічных дысцыплін, мастацка-педагагічнай адукацыі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, замежных моў (2).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


14 лістапада 2016 года, № 13 (1185)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) беларускага мовазнаўства;

дацэнта кафедры (к.н., 20 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі (2).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


20 верасня 2016 года, № 10 (1182)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі;

дацэнта кафедры (к.н., 20 разр. АТС) тыфлапедагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) педагогікі і псіхалогіі бесперапыннай адукацыі, мастацка-педагагічнай адукацыі (2), тыфлапедагогікі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


1 верасня 2016 года, № 9 (1181)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, методык дашкольнай адукацыі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, беларускага і рускага мовазнаўства, усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, мастацка-педагагічнай адукацыі (2), геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, лагапедыі (2);

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


31 сакавіка 2016 года, № 5 (1177)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС)(к.н., 20 разр. АТС) медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, агульнага і рускага мовазнаўства, беларускага і рускага мовазнаўства, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, лагапедыі, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, спартыўна-педагагічных дысцыплін;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, мастацка-педагагічнай адукацыі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін (2), замежных моў (2).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


31 сакавіка 2016 года, № 4 (1176)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (к.н., д.н., 23 разр. АТС) марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) сацыяльнай работы, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) спартыўна-педагагічных дысцыплін, агульнай біялогіі і батанікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) мастацка-педагагічнай адукацыі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


9 лютага 2016 года, № 1 (1173)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) геаграфіі і методыкі вы кладання геаграфіі (2), рускай і зарубежнай літаратуры, інфармацый ных тэхналогій у адукацыі;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


 

30 лістапада 2015 года, № 15 (1170)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 23 разр. АТС) псіхалогіі адукацыі, дадатковай педагагічнай адукацыі, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі, лагапедыі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі;
выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


 

2 кастрычніка 2015 года, № 12 (1167)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) методык дашкольнай адукацыі, рускай і зарубежнай і таратуры, прыватных методык;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі, фізічнага выхавання і спорту;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС)сацыяльнай работы.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


 

23 чэрвеня 2015 года, № 9 (1164)

1_2

У адпаведнасці з загадам рэктара БДПУ А. І. Жука дэканам факультэта эстэтычнага выхавання назначана кандыдат педагагічных навук дацэнт І. І. Рыжыкава.

«Н»-даведка. Ірына Іванаўна Рыжыкава – выпускніца музычна-педагагічнага факультэта нашага ўніверсітэта (1987 г.). Да назначэння на пасаду дэкана працавала прарэктарам па вучэбна-выхаваўчай рабоце МДЛУ. Узнагароджана граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

* * *

Памочнікам рэктара БДПУ назначаны Д. А. Пацыкайлік.

«Н»-даведка.Дзмітрый Аляксеевіч Пацыкайлік скончыў факультэт прыродазнаўства нашага ўніверсітэта ў 1999 г. Перад назначэннем на новую пасаду працаваў старшым выкладчыкам кафедры фізічнай геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ.


21 мая 2015 года, № 7 (1162)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (к.н., д.н., 23 разр. АТС) (д.н., 22 разр. АТС) узроставай і педагагічнай псіхалогіі

дацэнтаў кафедраў (д.н., 22 разр. АТС) (к.н.,20 разр. АТС) алігафрэнапедагогікі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі (2);

старшага выкладчыка кафедры (к.н., 20 разр. АТС) (19 разр. АТС) інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


27 сакавіка 2015 года, № 4 (1159)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) філасофіі, сурдапедагогікі;

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) новай і найноўшай гісторыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) педагогікі і псіхалогіі бесперапыннай адукацыі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, лагапедыі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі, прыватных методык, спартыўна-педагагічных дысцыплін (2), мастацкай і педагагічнай адукацыі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, заалогіі, беларускай літаратуры і культуры, музычна-інструментальных дысцыплін;

выкладчыкаў кафедраў(18 разр. АТС) эканомікі, методык дашкольнай адукацыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


29 студзеня 2015 года, № 1 (1156)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя, славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) фізічнай геаграфіі, агульнай і дашкольнай педагогікі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


9 снежня 2014 года, № 18 (1153)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі, алігафрэнапедагогікі; (д.н., 23 разр. АТС) эканомікі;(0,5);

прафесараў кафедраў (д.н., 22 разр. АТС) методык дашкольнай адукацыі, агульнай фізікі;

дацэнта кафедры (к.н., 20 разр. АТС) асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) псіхалогіі;

выкладчыка кафедры (д.н., 22 разр. АТС)(18 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


3 кастрычніка 2014 года, № 14 (1149)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (22 разр. АТС) клінічнай псіхалогіі (0,5);

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


18 верасня 2014 года, № 13 (1148)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў спартыўна-педагагічных дысцыплін, музычна-інструментальных дысцыплін, прыкладной псіха-логіі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі (к. н., д. н., 23 разр. АТС), гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя (д. н., 23 разр. АТС);

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) методык дашкольнай адукацыі, фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


1 верасня 2014 года, № 1 (1147)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) дапаможных гістарычных дысцыплін і методыкі выкладання гісто- рыі, гісторыі Беларусі, новай і найноўшай гісторыі, алі-гафрэнапедагогікі, сацыяльнай работы, тэорыі і методыкі выкладання мастацтва;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) агульнай і педагагічнай псіхалогіі, сацыяльнай псіхалогіі, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, спартыўна-педагагічных дысцыплін.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


24 красавiка 2014 года, № 6 (1141)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) сацыяльнай педагогікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, метадалогіі і метадаў псіхалагічных даследаванняў, сацыяльнай псіхалогіі, гісторыі Беларусі (2), тэорыі і методыкі фізічнай культуры, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) спартыўна-педагагічных дысцыплін, сурдапедагогікі, тыфлапедагогікі, агульнай біялогіі і батанікі, агульнай і педагагічнай псіхалогіі, алігафрэнапедагогікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, хіміі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) прыватных методык, інфарматыкі і асноў электронікі (2), методыкі выкладання фізікі, тыфлапедагогікі, прыкладной псіхалогіі, клінічнай псіхалогіі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, мастацкай і педагагічнай адукацыі, харавога і вакальнага мастацтва.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


10 красавiка 2014 года, № 5 (1140)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў хіміі (д.н., 23 разр. АТС), агульнай біялогіі і батанікі, методык дашкольнай адукацыі, сурдапедагогікі (д.н., к.н., 23 разр. АТС);

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) педагогікі вышэйшай школы і сучасных выхаваўчых тэхналогій (2), эканомікі, псіхалогіі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту (2), філасофіі, замежных моў;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, філасофіі, замежных моў (4), паліталогіі і права, фізічнага выхавання і спорту (4).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


27 сакавiка 2014 года, № 4 (1139)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС) агульнага і рускага мовазнаўства;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) педагогікі, матэматычнага аналізу, тыфлапедагогікі;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) эканомікі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


6 сакавiка 2014 года, № 3 (1138)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) рускай і зарубежнай літаратуры (2), эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


20 лютага 2014 года, № 2 (1137)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

cтаршых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) псіхалогіі, беларускай лiтаратуры i культуры;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) iнфармацыйных тэхналогiй у адукацыi.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


16 студзеня 2014 года, № 18 (1136)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., 23 разр. АТС) педагогікі, асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі, педагогікі і псіхалогіі бесперапыннай адукацыі, сацыяльнай педагогікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) агульнага і рускага мовазнаўства, заалогіі, сурдапедагогікі (0,75);

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) замежных моў, агульнай і дзіцячай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


 13 кастрычніка 2011 года, № 12 (1096)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) беларускай літаратуры і культуры, гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя, новай і найноўшай гісторыі, сацыяльнай псіхалогіі, агульнай біялогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)германа-раманскага мовазнаўства, мастацкай і педагагічнай адукацыі (2), педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, прыкладной псіхалогіі;
выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) філасофіі.
Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


21 чэрвеня 2011 года, № 9 (1093)

Згодна з Тыповым палажэннем аб атэстацыі кіраўнікоў і спецыялістаў арганізацый і ў адпаведнасці з загадам рэктара БДПУ ва ўніверсітэце ў перыяд з 1 кастрычніка па 30 снежня г. г. будзе праводзіцца атэстацыя спецыялістаў (акрамя спецыялістаў з ліку педагагічных работнікаў). Мерапрыемства праводзіцца з мэтай аб’ектыўнай ацэнкі ўзроўню прафесійнай падрыхтоўкі кадраў, паляпшэння іх падбору і расстаноўкі, павышэння кваліфікацыі, якасці і эфектыўнасці працы, забеспячэння больш цеснай сувязі матэрыяльных і маральных стымулаў з вынікамі працы. Для правядзення атэстацыі створаны дзве камісіі пад старшынствам першага прарэктара ўніверсітэта А. І. Андарала і прарэктара па вучэбнай рабоце Ю. А. Быкадорава.

В. АЛАВЯННІКАЎ, начальнік аддзела кадраў


 21 чэрвеня 2011 года, № 9 (1093)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС)мастацкай і педагагічнай адукацыі;
дацэнта кафедры (к. н., 20 разр. АТС)узроставай і педагагічнай псіхалогіі.
Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


31 мая 2011 года, № 8 (1092)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) агульнай біялогіі;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) паліталогіі і права, рускай і зарубежнай літаратуры, агульнай і дашкольнай педагогікі, лагапедыі (2), сацыяльнай педагогікі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) замежных моў (0,75), агульнай і дашкольнай педагогікі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі, агульнай і педагагічнай псіхалогіі, прыкладной псіхалогіі, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды;
выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту (2)

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


16 мая 2011 года, № 7 (1091)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС) народных інструментаў;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС)заалогіі, фартэпіяна, беларускага мовазнаўства, рускай і замежнай літаратуры, агульнага і рускага мовазнаўства, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды (2), фізічнай геаграфіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)тэорыі і гісторыі культуры, батанікі і асноў сельскай гаспадаркі, спартыўна-педагагічных дысцыплін;
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС)фізічнага выхавання і спорту (2), інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, германа-раманскага мовазнаўства (2), германа-раманскага мовазнаўства 0,75 (4), мастацкай і педагагічнай адукацыі (2), народных інструментаў, вакалу, спартыўна-педагагічных дысцыплін (2), айчыннай і сусветнай гісторыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


17 сакавіка 2011 года, № 3 (1087)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., 23 разр. АТС) айчыннай і сусветнай гісторыі;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС)беларускага мовазнаўства (2), беларускай літаратуры (2), матэматыкі (0,5), асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)лагапедыі, фізічнай геаграфіі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, мастацкай і педагагічнай адукацыі, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС)фізічнага выхавання і спорту, гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя, заалогіі, сацыяльнай педагогікі, мастацкай і педагагічнай адукацыі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, лагапедыі, сацыяльнай работы, клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, замежных моў № 2, агульнай і педагагічнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


20 студзеня 2011 года, № 1 (1085)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., 23 разр. АТС) эксперыментальнай фізікі, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды;
загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) агульнай біялогіі, педагагічнай псіхалогіі, дадатковай педагагічнай адукацыі;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) батанікі і асноў сельскай гаспадаркі, асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)матэматыкі, народных інструментаў;
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС)асноў медыцынскіх ведаў, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


11 лістапада 2010 года, № 14 (1081)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС) гісторыі Беларусі, рускай і зарубежнай літаратуры;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) узроставай і педагагічнай псіхалогіі, беларускай літаратуры (0,75)
старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) фартэпіяна.

Да ўдзелу ў конкурсе на замяшчэнне пасады старшага выкладчыка дапускаюцца прэтэндэнты, якія маюць вучоную ступень, званне або стаж практычнай работы.

Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
г . Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.
 


1 верасня 2010 года, № 10 (1077)

Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

 

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) фізічнай культуры і спорту, беларускага мовазнаўства;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) замежных моў, беларускага мовазнаўства, методык дашкольнай адукацыі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, беларускага і рускага мовазнаўства, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання;

дацэнта кафедры методыкі і тэорыі выкладання фізічнай культуры;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) народных інструментаў (2), фартэпіяна, вакалу, сурдапедагогікі, педагагічнай псіхалогіі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) германа-раманскага мовазнаўства, фартэпіяна, узроставай і педагагічнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г.Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59. 


21 кастрычнiка 2010 года, № 13 (1080)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) агульнай біялогіі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, беларускага і рускага мовазнаўства, агульнага і рускага мовазнаўства, новай і найноўшай гісторыі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) педагогікі вышэйшай школы і сучасных выхаваўчых тэхналогій, народных інструментаў, тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, фізічнага выхавання і спорту (2);
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) замежных моў, беларускага і рускага мовазнаўства, агульнай і дыферэнцыяльнай псіхалогіі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
г . Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.
 


1 верасня 2010 года, № 10 (1077)

Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

 

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) фізічнай культуры і спорту, беларускага мовазнаўства;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) замежных моў, беларускага мовазнаўства, методык дашкольнай адукацыі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, беларускага і рускага мовазнаўства, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання;

дацэнта кафедры методыкі і тэорыі выкладання фізічнай культуры;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) народных інструментаў (2), фартэпіяна, вакалу, сурдапедагогікі, педагагічнай псіхалогіі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) германа-раманскага мовазнаўства, фартэпіяна, узроставай і педагагічнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г.Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59. 


29 красавіка 2010 года, №6 (1073)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу

з заключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) філасофіі, фартэпіяна, лагапедыі, беларускай літаратуры, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) беларускага мовазнаўства, педагагічнай псіхалогіі, лагапедыі, гісторыі Беларусі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) інфарматыкі і асноў электронікі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, мастацкай і педагагічнай адукацыі, народных інструментаў, агульнай біялогіі, прыватных методык;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) эканамічнай тэорыі і экана­мічнага выхавання, заалогіі, фартэпіяна (0,75), харавога дырыжыравання, вакалу, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі (2), мастацкай і педагагічнай адукацыі (2), спартыўна-педагагічных дысцыплін, сучасных еўрапейскіх моў, агульнага і рускага мовазнаўства, культуры мовы і міжкультурных камунікацый, фізічнага выхавання і спорту (3), філасофіі, замежных моў (0,75), прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды (0,75).

Тэрмін падачы дакументаў —

1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


24 верасня 2009, №12 (1061)

Загадам рэктара БДПУ да выканання новых службовых абавязкаў прыступілі: 

БАКУНОВІЧ Мілана Фёдараўна — на пасадзе загадчыка кафедры псіхалогіі;

ГУЛО Ірына Мікалаеўна — на пасадзе загадчыка кафедры прыкладной матэматыкі і інфарматыкі;

ПІЛЕЦКІ Віктар Аляксандравіч — на пасадзе загадчыка кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі;

ЧУБАРАЎ Сяргей Ільіч — на пасадзе загадчыка кафедры інфармацыйных тэхналогій у адукацыі.

 

У адпаведнасці з пастановай Савета універсітэта ад 10 верасня і загадам рэктара БДПУ факультэт народнай культуры перайменаваны ў факультэт фізічнага выхавання, а музычна-педагагічны — у факультэт эстэтычнай адукацыі. 

З 11 верасня факультэт эстэтычнай адукацыі ажыццяўляе падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасцях «Сусветная мастацкая культура. Фальклор», «Сусветная мастацкая культура. Рытміка. Харэаграфія», «Выяўленчае мастацтва і чарчэнне. Народныя мастацкія промыслы», «Выяўленчае мастацтва. Камп’ютэрная графіка», а таксама папоўніўся кафедрамі мастацкай і педагагічнай адукацыі, этналогіі і фалькларыстыкі, музыкі і харэаграфіі.

На факультэце фізічнага выхавання плануецца стварыць кафедры спартыўна-педагагічных дысцыплін і медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання.