Аддзел кадраў

20 верасня 2023 года № 9 (1295)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

дацэнта кафедры музычна-педагагічнай адукацыі тэрмінам на 4 гады (дата правядзення конкур- су – 27.11.2023, месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 3112105.


31 мая 2023 года № 7 (1293)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

 

прафесара кафедры методык дашкольнай адукацыі тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 30.08.2023, месца правядзення – факультэт дашкольнай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 7 гадоў;

дацэнтаў кафедраў агульнай біялогіі і батанікі тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 27.09.2023, месца правядзення – факультэт прыродазнаўства), геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 27.09.2023, месца правядзення – факультэт прыродазнаўства), карэкцыйна-развіваючых тэхналогій тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 20.09.2023, месца правядзення – Інстытут інклюзіўнай адукацыі), спецыяльнай педагогікі тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 20.09.2023, месца правядзення – Інстытут інклюзіўнай адукацыі), музычна-педагагічнай адукацыі тэрмінам на 4 гады (дата правядзення конкурсу – 30.08.2023, месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі), прыродазнаўчанавуковых дысцыплін тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 30.08.2023, месца правядзення – факультэт пачатковай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў;

выкладчыкаў кафедраў агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі (дата правядзення конкурсу – 19.09.2023, месца правядзення – Інстытут псіхалогіі), беларускай і зарубежнай літаратуры (дата правядзення конкурсу – 27.09.2023, месца правядзення – філалагічны факультэт).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені); стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 1 год.

 

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 3112105.


19 красавіка 2023 года № 5 (1291)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

прафесара кафедры спартыўна-педагагічных дысцыплін тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 28.06.2023, месца правядзення – факультэт фізічнага выхавання).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 7 гадоў;

дацэнтаў кафедраў агульнай біялогіі і батанікі тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 28.06.2023, месца правядзення – факультэт прыродазнаўства), гісторыі Беларусі і славянскіх народаў тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 23.06.2023, месца правядзення – гістарычны факультэт), музычна-педагагічнай адукацыі тэрмінам на 5 гадоў (дата правядзення конкурсу – 26.06.2023, месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў;

старшых выкладчыкаў кафедраў узроставай і педагагічнай псіхалогіі (2 стаўкі, дата правядзення конкурсу – 28.06.2023, месца правядзення – факультэт сацыяльнапедагагічных тэхналогій), хіміі (дата правядзення конкурсу – 28.06.2023, месца правядзення – факультэт прыродазнаўства), менеджменту і адукацыйных тэхналогій (дата правядзення конкурсу – 26.06.2023, месца правядзення – Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі), спецыяльнай педагогікі (дата правядзення конкурсу – 28.06.2023, месца правядзення – Інстытут інклюзіўнай адукацыі), агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі (дата правядзення конкурсу – 27.06.2023, месца правядзення – Інстытут псіхалогіі), тэорыі і методыкі выкладання мастацтва (дата правядзення конкурсу – 26.06.2023, месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі), методык дашкольнай адукацыі (дата правядзення конкурсу – 28.06.2023, месца правядзення – факультэт дашкольнай адукацыі), агульнай і дашкольнай педагогікі (дата правядзення конкурсу – 28.06.2023, месца правядзення – факультэт дашкольнай адукацыі), замежных моў (дата правядзення конкурсу – 28.06.2023, месца правядзення – філалагічны факультэт), педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі (дата правядзення конкурсу – 27.06.2023, месца правядзення – факультэт пачатковай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені); стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 3 гады або вышэйшая адукацыя і стаж працы на пасадах служачых, якія адносяцца да катэгорыі «Кіраўнікі» ці «Спецыялісты», дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі, не меншы за 5 гадоў;

выкладчыка кафедры педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі (дата правядзення конкурсу – 27.06.2023, месца правядзення – факультэт пачатковай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені); стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 1 год.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 311-21-05.


5 красавіка 2023 года № 4 (1290)

Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі БДПУ ЗАПРАШАЕ студэнтаў вочнай (дзённай) формы атрымання адукацыі 3–4 курсаў для атрымання другой кваліфікацыі па спецыяльнасцях перападрыхтоўкі:

«Псіхалогія», «Псіхалогія сямейных адносін», «Лагапедыя», «Выкладанне замежнай мовы (англійскай)», «Псіхалогія і псіхалагічнае суправаджэнне педагагічнай дзейнасці».

Нарматыўна такая магчымасць замацавана ў пункце 16 артыкула № 57 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі «Агульныя патрабаванні да парадку прыёму (залічэння) асоб для атрымання адукацыі ва ўстанову адукацыі, арганізацыю, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы навукова-арыентаванай адукацыі». Да прыёму (залічэння) на перападрыхтоўку дапускаюцца студэнты апошніх двух курсаў дзённай формы атрымання адукацыі.

Больш падрабязна пра спецыяльнасці перападрыхтоўкі і ўмовы навучання можна даведацца на сайце ipkip.bspu.by і па тэлефонах:
8(017) 311-22-87, 8 (017) 311-23-06.


16 сакавіка 2023 года № 3 (1289)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

загадчыка кафедры замежных моў (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – філалагічны факультэт). Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 7 гадоў;

дацэнтаў кафедраў педагогікі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт сацыяльна-педагагічных тэхналогій), фізікі і методыкі выкладання фізікі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – фізіка-матэматычны факультэт), псіхалогіі адукацыі і развіцця асобы (тэрмінам на 4 гады, месца правядзення – Інстытут псіхалогіі). Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў;

выкладчыка кафедры музычна-педагагічнай адукацыі (месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі). Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені); стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 1 год.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


20 лютага 2023 года № 2 (1288)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

загадчыкаў кафедраў агульнай і дашкольнай педагогікі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт дашкольнай адукацыі), сацыяльнай работы (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт сацыяльна-педагагічных тэхналогій), карэкцыйна-развіваючых тэхналогій (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – Інстытут інклюзіўнай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 7 гадоў;

дацэнтаў кафедраў матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – фізіка-матэматычны факультэт), гісторыі Беларусі і славянскіх народаў (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – гістарычны факультэт), псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – Інстытут псіхалогіі), музычна-педагагічнай адукацыі (2 стаўкі, тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі), замежных моў (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – філалагічны факультэт).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў;

выкладчыкаў кафедраў рускай мовы як замежнай і профільных вучэбных прадметаў (2 стаўкі, месца правядзення – Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі), інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі (месца правядзення – фізіка-матэматычны факультэт), хіміі (месца правядзення – факультэт прыродазнаўства), медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання (месца правядзення – факультэт фізічнага выхавання).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені); стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 1 год.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05
.


20 студзеня 2023 года № 1 (1287)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

старшых выкладчыкаў кафедраў спартыўна-педагагічных дысцыплін (месца правядзення – факультэт фізічнага выхавання), карэкцыйна-развіваючых тэхналогій (месца правядзення – Інстытут інклюзіўнай адукацыі), андрагогікі (месца правядзення – Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені); стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 3 гады або вышэйшая адукацыя і стаж працы на пасадах служачых, якія адносяцца да катэгорыі «Кіраўнікі» ці «Спецыялісты», дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі, не меншы за 5 гадоў.

Тэрмін падачы дакументаў –
1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


8 снежня 2022 года № 14 (1284)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

загадчыкаў кафедраў беларускай і зарубежнай літаратуры, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – філалагічны факультэт).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 7 гадоў;

дацэнтаў кафедраў матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – фізіка-матэматычны факультэт), сацыяльна-гуманітарных дысцыплін (2 стаўкі, тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – гістарычны факультэт), беларускай і зарубежнай літаратуры (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – філалагічны факультэт), мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – філалагічны факультэт), педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – Інстытут інклюзіўнай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў;

старшых выкладчыкаў кафедраў мастацка-педагагічнай адукацыі (месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі), інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі (2 стаўкі, месца правядзення – фізіка-матэматычны факультэт).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені); стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 3 гады або вышэйшая адукацыя і стаж працы на пасадах служачых, якія адносяцца да катэгорыі «Кіраўнікі» ці «Спецыялісты», дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі, не меншы за 5 гадоў.

Тэрмін падачы дакументаў –
1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


31 кастрычніка 2022 года № 12 (1282)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

загадчыкаў кафедраў псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – Інстытут псіхалогіі), матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – фізіка-матэматычны факультэт), усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення– гістарычны факультэт).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 7 гадоў;

дацэнтаў кафедраў беларускага і рускага мовазнаўства (2 стаўкі, тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт пачатковай адукацыі), менеджменту і адукацыйных тэхналогій (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення– Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі), фізікі і методыкі выкладання фізікі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення– фізіка-матэматычны факультэт).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя; навуковая ступень доктара ці кандыдата навук; наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў; стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў.

старшых выкладчыкаў кафедраў методык дашкольнай адукацыі (месца правядзення – факультэт дашкольнай адукацыі), спартыўна-педагагічных дысцыплін (месца правядзення – факультэт фізічнага выхавання).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» або вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені); стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 3 гады або вышэйшая адукацыя і стаж працы на пасадах служачых, якія адносяцца да катэгорыі «Кіраўнікі» ці «Спецыялісты», дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі, не меншы за 5 гадоў.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

22 верасня 2022 года № 10 (1280)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

загадчыкаў кафедраў фізічнага выхавання і спорту (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт фізічнага выхавання), андрагогікі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі), менеджменту і адукацыйных тэхналогій (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя, навуковая ступень доктара ці кандыдата навук, наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў, стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 7 гадоў;

прафесараў кафедраў тэорыі і методыкі выкладання мастацтва (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі), агульнай і дашкольнай педагогікі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт дашкольнай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя, навуковая ступень доктара ці кандыдата навук, наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў, стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 7 гадоў;

дацэнтаў кафедраў сацыяльнай педагогікі (тэрмінам на 4 гады, месца правядзення – факультэт сацыяльнапедагагічных тэхналогій), педагогікі (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – факультэт сацыяльна-педагагічных тэхналогій), замежных моў (тэрмінам на 3 гады, месца правядзення – філалагічны факультэт), гісторыі Беларусі і славянскіх народаў (тэрмінам на 5 гадоў, месца правядзення – гістарычны факультэт).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя, навуковая ступень доктара ці кандыдата навук, наяўнасць навуковых прац або вынаходніцтваў, патэнтаў, стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў ці спецыялістаў, дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў;

старшага выкладчыка кафедры мастацка-педагагічнай адукацыі (месца правядзення – факультэт эстэтычнай адукацыі).

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя і наяўнасць ступені магістра (вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай кваліфікацыі «Даследчык» ці вышэйшая адукацыя і наяўнасць навуковай ступені), стаж працы на пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не меншы за 3 гады або вышэйшая адукацыя і стаж працы на пасадах служачых, што адносяцца да катэгорыі «Кіраўнікі» ці «Спецыялісты», дзейнасць якіх адпавядае напрамку адукацыі кафедры, не меншы за 5 гадоў.

Тэрмін падачы дакументаў –
1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца
ў аддзеле кадраў па адрасе:
г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 311-21-05.

 

1 верасня 2022 года № 9 (1279)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу на 5 гадоў з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) лагапедыі (2), андрагогікі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі;
выкладчыка кафедры (9 разр.) замежных моў.


Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 311-21-05
.


16 мая 2022 года № 6 (1276)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнта кафедры (к.н., 11 разр.) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) мастацка-педагагічнай адукацыі, агульнай і дашкольнай педагогікі, сацыяльнай работы.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


25 красавіка 2022 года № 5 (1275)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарскавыкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:


дацэнта кафедры (к.н., 11 разр.) тэорыі і методыкі выкладання мастацтва (2);
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) інфармацыйных тэхналогій у адукацыі (2), музычна-педагагічнай адукацыі (2), андрагогікі, інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, фізічнага выхавання і спорту (2), прыродазнаўчанавуковых дысцыплін (3);
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, фізічнага выхавання і спорту (3).


Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05


6 красавiка  2022 года № 4 (1273)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) агульнай і дашкольнай педагогікі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (2), замежных моў, псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці, музычна-педагагічнай адукацыі, псіхалогіі адукацыі і развіцця асобы;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) педагогікі, спецыяльнай педагогікі, лагапедыі, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, спартыўна-педагагічных дысцыплін, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, замежных моў, беларускага і рускага мовазнаўства, узроставай і педагагічнай псіхалогіі, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў;

выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) агульнай біялогіі і батанікі, хіміі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05


Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, педагогікі (2), тэорыі і методыкі фізічнай культуры;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) мастацка-педагагічнай адукацыі, методык дашкольнай адукацыі;

выкладчыка кафедры (9 разр.) фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


28 лютага 2022 года № 2 (1272)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

 

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) прыродазнаўчанавуковых дысцыплін;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (3), карэкцыйнаразвіваючых тэхналогій, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі (2), інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) беларускага і рускага мовазнаўства.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


21 студзеня 2022 года, № 1 (1271)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., к.н., 12 разр.) фізічнага выхавання і спорту;
дацэнта кафедры (к.н., 11 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі;
старшага выкладчыка кафедры (10 разр.) замежных моў;
выкладчыка кафедры (9 разр.) беларускай і зарубежнай літаратуры.


Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
 вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.


23 лістапада 2021 года № 14 (1268)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, андрагогікі; старшага выкладчыка кафедры (10 разр.) інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;
выкладчыка кафедры (9 разр.) спартыўна-педагагічных дысцыплін.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

29 кастрычніка 2021 года № 13 (1267)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) тэорыі і методыкі фізічнай культуры, фізічнага выхавання і спорту;

прафесараў кафедраў (д.н., 12 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) беларускай і зарубежнай літаратуры, спецыяльнай педагогікі, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) лагапедыі, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў;
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, методык дашкольнай адукацыі.
Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

20 верасня 2021 года № 11 (1265)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) педагогікі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) мастацка-педагагічнай адукацыі (2), педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, карэкцыйна-развіваючых тэхналогій, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл;
выкладчыка кафедры (9 разр.) агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

1 верасня 2021 года № 10 (1264)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, спецыяльнай педагогікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) беларускага і рускага мовазнаўства, методык дашкольнай адукацыі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) мастацка-педагагічнай адукацыі (2), методык дашкольнай адукацыі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі;

выкладчыка кафедры (9 разр.) педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

30 красавіка 2021 года № 6 (1260)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) педагогікі, хіміі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, сацыяльнай работы, сацыяльнай педагогікі, лагапедыі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, замежных моў, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, беларускай і зарубежнай літаратуры, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, агульнай і дашкольнай педагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі (2), андрагогікі (2), спартыўнапедагагічных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры (2), мастацка-педагагічнай адукацыі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці (2), лагапедыі;

выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі (2), музычна-педагагічнай адукацыі (2), спартыўна-педагагічных дысцыплін, фізічнага выхавання і спорту (2), замежных моў, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

19 красавіка 2021 года № 5 (1259)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, агульнай і дашкольнай педагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (к.н., 10 разр.) тэорыі і методыкі фізічнай культуры, спартыўнапедагагічных дысцыплін, агульнай біялогіі і батанікі, спецыяльнай педагогікі, фізічнага выхавання і спорту (2), менеджменту і адукацыйных тэхналогій;

выкладчыка кафедры (9 разр.) замежных моў.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 311-21-05.

30 сакавіка 2021 года № 4 (1258)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) агульнай біялогіі і батанікі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, сацыяльнай педагогікі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі;

прафесараў кафедраў (д.н., 12 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

30 лістапада 2020 года № 14 (1252)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) псіхалогіі адукацыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) лагапедыі, педагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (к.н., 10 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі; (10 разр.) педагогікі, медыкабіялагічных асноў фізічнага выхавання, мастацка-педагагічнай адукацыі, музычна-педагагічнай адукацыі (2), методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, замежных моў (3), інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;

выкладчыка кафедры (9 разр.) тэорыі і методыкі фізічнай культуры.

Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59

16 лістапада 2020 года № 13 (1251)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) методыкі выкладання
інтэграваных школьных курсаў, спецыяльнай педагогікі;
прафесара кафедры (д.н., 12 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, лагапедыі, сацыяльнай педагогікі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) псіхалагічнага
забеспячэння прафесійнай дзейнасці, педагогікі.
Тэрмін падачы дакументаў –
1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

5 кастрычніка 2020 года № 11 (1249)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага
складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
прафесара кафедры (д.н., 12 разр.) педагогікі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) беларускай і зарубежнай літаратуры, агульнай і дашкольнай педагогікі, агульнай біялогіі і батанікі, андрагогікі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) андрагогікі, фізічнага выхавання
і спорту, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, псіхалагічнага
забеспячэння прафесійнай дзейнасці;
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, сацыяльнагуманітарных дысцыплін.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59

22 верасня 2020 года № 10 (1248)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, менеджменту і адукацыйных тэхналогій;

прафесара кафедры (д.н., к.н., 12 разр.) агульнай біялогіі і батанікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, методык дашкольнай адукацыі, беларускага і рускага мовазнаўства, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, педагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі;

выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, замежных моў, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

17 красавіка 2020 года No 5 (1243)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-вы кладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) беларускай і зарубежнай літаратуры, мовазнаўства і лінгва-дыдактыкі (2), гісторыі Беларусі і славянскіх наро-даў (2), марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл (2), музычна-педагагічнай адукацыі, інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, лагапедыі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, методык дашкольнай адукацыі, андрагогікі, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі, фізічнага выхавання і спорту;

старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) сацыяльнай педагогікі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, інфарматыкі і методыкі вы-кладання інфарматыкі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, методык дашкольнай адукацыі, андрагогікі;

выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) замежных моў (3), усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі.Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

31 сакавіка 2020 года № 4 (1242)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 13 разр.) геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, хіміі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі;
прафесараў кафедраў (д.н., к.н., дац., 12 разр.) музычна-педагагічнай адукацыі (2), мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі, мастацка-педагагічнай адукацыі;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) псіхалогіі адукацыі (3), тэорыі і методыкі фізічнай культуры,
агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, менеджменту і адукацыйных тэхналогій (2), музычна-педагагічнай адукацыі (4),

усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін,
узроставай і педагагічнай псіхалогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі (2), спартыўнапедагагічных дысцыплін, псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці (3), методыкі выкладання
інтэграваных школьных курсаў, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, агульнай і дзіцячай псіхалогіі,
сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;
выкладчыка кафедры (9 разр.) спартыўна-педагагічных дысцыплін.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.


12 сакавіка 2020 года № 3 (1241)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) замежных моў;
прафесараў кафедраў (д.н., 12 разр.) матэматыкі і методыкі выкладання
матэматыкі (2), усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, медыкабіялагічных асноў фізічнага выхавання;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання
гісторыі, беларускага і рускага мовазнаўства, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі,
карэкцыйна-развіваючых тэхналогій, агульнай і дашкольнай педагогікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, замежных моў;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, агульнай біялогіі і батанікі, менеджменту і адукацыйных тэхналогій,
агульнай і дашкольнай педагогікі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання (2);
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) фізічнага выхавання і спорту, методык
дашкольнай адукацыі.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

21 лютага 2020 года № 2 (1240)

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў
з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыка кафедры (д.н., к.н., 13 разр.) замежных моў;
прафесараў кафедраў (д.н., 12 разр.) матэматыкі і методыкі выкладання
матэматыкі (2), усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, медыкабіялагічных асноў фізічнага выхавання;
дацэнтаў кафедраў (к.н., 11 разр.) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання
гісторыі, беларускага і рускага мовазнаўства, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі,
карэкцыйна-развіваючых тэхналогій, агульнай і дашкольнай педагогікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, замежных моў;
старшых выкладчыкаў кафедраў (10 разр.) марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, агульнай біялогіі і батанікі, менеджменту і адукацыйных тэхналогій,
агульнай і дашкольнай педагогікі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання (2);
выкладчыкаў кафедраў (9 разр.) фізічнага выхавання і спорту, методык
дашкольнай адукацыі.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.

16 студзеня 2020 года № 1 (1239)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу
з заклю­чэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:
загадчыкаў кафедраў тэорыі і методыкі выкладання мастацтва (д.н., 23 разр. АТС), музычна-педагагічнай адукацыі, фізікі і методыкі выкладання фізікі, усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі (д.н., к.н., 23 разр. АТС);
дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, музычна-педагагічнай адукацыі, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл, фізікі і методыкі выкладання фізікі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) агульнай і дашкольнай педагогікі, андрагогікі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, фізічнага выхавання і спорту, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі;
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, менеджменту і адукацыйных тэхналогій.
Тэрмін падачы дакументаў –1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: вул. Савецкая, 18/1, г. Мінск. Тэл. 226-46-59.


24 верасня 2019 года № 11 (1232)

Установа адукацыі

“Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС


на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:


загадчыка кафедры (д.н., к.н., 23 разр. АТС) агульнай і дзіцячай псіхалогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) сацыяльнай педагогікі (2), сацыяльнай работы,
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін (2).


Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 226-46-59.


2 верасня 2019 года №10 (1231)


Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-
выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін,
вызначаны наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 23 разр. АТС) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, спецыяльнай педагогікі; старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) методык дашкольнай адукацыі, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС)
методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін.

Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18/1. Тэл. 226-46-59.


21 мая 2019 года, № 7 (1228)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, замежных моў;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


30 красавіка 2019 года, № 6 (1227)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) спецыяльнай педагогікі, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, лагапедыі, фізічнага выхавання і спорту, мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, музычна-педагагічнай адукацыі, агульнай і да школьнай педагогікі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) андрагогікі (2), хіміі, фізічнага выхавання і спорту (2), агульнай біялогіі і батанікі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, замежных моў;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, беларускай і замежнай літаратуры, фізічнага выхавання і спорту (2), методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


12 красавіка 2019 года № 5 (1226)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 23 разр. АТС) лагапедыі, методык дашкольнай адукацыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, андрагогікі;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) псіхалогіі адукацыі;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) замежных моў (2).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


21 верасня 2017 года № 10 (1198)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., к.н., 23 разр. АТС) спартыўна-педагагічных дысцыплін;

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС)хіміі, беларускага і рускага мовазнаўства;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) менеджменту і адукацыйных тэхналогій;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) лагапедыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


1 верасня 2017 года № 9 (1197)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнта кафедры (к.н., 20 разр. АТС) тэорыі і методыкі выкладання мастацтва;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) менеджменту і адукацыйных тэхналогій, спартыўна-педагагічных дысцыплін, мастацка-педагагічнай адукацыі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, замежных моў (2).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


14 лістапада 2016 года, № 13 (1185)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) беларускага мовазнаўства;

дацэнта кафедры (к.н., 20 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі (2).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


20 верасня 2016 года, № 10 (1182)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі;

дацэнта кафедры (к.н., 20 разр. АТС) тыфлапедагогікі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) педагогікі і псіхалогіі бесперапыннай адукацыі, мастацка-педагагічнай адукацыі (2), тыфлапедагогікі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


1 верасня 2016 года, № 9 (1181)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, тэорыі і методыкі фізічнай культуры;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, методык дашкольнай адукацыі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, беларускага і рускага мовазнаўства, усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, мастацка-педагагічнай адукацыі (2), геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, лагапедыі (2);

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


31 сакавіка 2016 года, № 5 (1177)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС)(к.н., 20 разр. АТС) медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, усеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, агульнага і рускага мовазнаўства, беларускага і рускага мовазнаўства, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, лагапедыі, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, спартыўна-педагагічных дысцыплін;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, мастацка-педагагічнай адукацыі, сацыяльна-гуманітарных дысцыплін (2), замежных моў (2).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


31 сакавіка 2016 года, № 4 (1176)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (к.н., д.н., 23 разр. АТС) марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) сацыяльнай работы, марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) спартыўна-педагагічных дысцыплін, агульнай біялогіі і батанікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) мастацка-педагагічнай адукацыі, сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


9 лютага 2016 года, № 1 (1173)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) геаграфіі і методыкі вы кладання геаграфіі (2), рускай і зарубежнай літаратуры, інфармацый ных тэхналогій у адукацыі;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


 

30 лістапада 2015 года, № 15 (1170)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 23 разр. АТС) псіхалогіі адукацыі, дадатковай педагагічнай адукацыі, методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў, гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі, лагапедыі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі;
выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


 

2 кастрычніка 2015 года, № 12 (1167)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) методык дашкольнай адукацыі, рускай і зарубежнай і таратуры, прыватных методык;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі, фізічнага выхавання і спорту;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС)сацыяльнай работы.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


 

23 чэрвеня 2015 года, № 9 (1164)

1_2

У адпаведнасці з загадам рэктара БДПУ А. І. Жука дэканам факультэта эстэтычнага выхавання назначана кандыдат педагагічных навук дацэнт І. І. Рыжыкава.

«Н»-даведка. Ірына Іванаўна Рыжыкава – выпускніца музычна-педагагічнага факультэта нашага ўніверсітэта (1987 г.). Да назначэння на пасаду дэкана працавала прарэктарам па вучэбна-выхаваўчай рабоце МДЛУ. Узнагароджана граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

* * *

Памочнікам рэктара БДПУ назначаны Д. А. Пацыкайлік.

«Н»-даведка.Дзмітрый Аляксеевіч Пацыкайлік скончыў факультэт прыродазнаўства нашага ўніверсітэта ў 1999 г. Перад назначэннем на новую пасаду працаваў старшым выкладчыкам кафедры фізічнай геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ.


21 мая 2015 года, № 7 (1162)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (к.н., д.н., 23 разр. АТС) (д.н., 22 разр. АТС) узроставай і педагагічнай псіхалогіі

дацэнтаў кафедраў (д.н., 22 разр. АТС) (к.н.,20 разр. АТС) алігафрэнапедагогікі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі (2);

старшага выкладчыка кафедры (к.н., 20 разр. АТС) (19 разр. АТС) інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


27 сакавіка 2015 года, № 4 (1159)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) філасофіі, сурдапедагогікі;

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) новай і найноўшай гісторыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) педагогікі і псіхалогіі бесперапыннай адукацыі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, лагапедыі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі, прыватных методык, спартыўна-педагагічных дысцыплін (2), мастацкай і педагагічнай адукацыі, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, заалогіі, беларускай літаратуры і культуры, музычна-інструментальных дысцыплін;

выкладчыкаў кафедраў(18 разр. АТС) эканомікі, методык дашкольнай адукацыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


29 студзеня 2015 года, № 1 (1156)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя, славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) фізічнай геаграфіі, агульнай і дашкольнай педагогікі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


9 снежня 2014 года, № 18 (1153)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі, алігафрэнапедагогікі; (д.н., 23 разр. АТС) эканомікі;(0,5);

прафесараў кафедраў (д.н., 22 разр. АТС) методык дашкольнай адукацыі, агульнай фізікі;

дацэнта кафедры (к.н., 20 разр. АТС) асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі;

старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) псіхалогіі;

выкладчыка кафедры (д.н., 22 разр. АТС)(18 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


3 кастрычніка 2014 года, № 14 (1149)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (22 разр. АТС) клінічнай псіхалогіі (0,5);

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


18 верасня 2014 года, № 13 (1148)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў спартыўна-педагагічных дысцыплін, музычна-інструментальных дысцыплін, прыкладной псіха-логіі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі (к. н., д. н., 23 разр. АТС), гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя (д. н., 23 разр. АТС);

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) методык дашкольнай адукацыі, фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


1 верасня 2014 года, № 1 (1147)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) агульнай біялогіі і батанікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) дапаможных гістарычных дысцыплін і методыкі выкладання гісто- рыі, гісторыі Беларусі, новай і найноўшай гісторыі, алі-гафрэнапедагогікі, сацыяльнай работы, тэорыі і методыкі выкладання мастацтва;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) агульнай і педагагічнай псіхалогіі, сацыяльнай псіхалогіі, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, спартыўна-педагагічных дысцыплін.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


24 красавiка 2014 года, № 6 (1141)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) сацыяльнай педагогікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, метадалогіі і метадаў псіхалагічных даследаванняў, сацыяльнай псіхалогіі, гісторыі Беларусі (2), тэорыі і методыкі фізічнай культуры, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) спартыўна-педагагічных дысцыплін, сурдапедагогікі, тыфлапедагогікі, агульнай біялогіі і батанікі, агульнай і педагагічнай псіхалогіі, алігафрэнапедагогікі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, хіміі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) прыватных методык, інфарматыкі і асноў электронікі (2), методыкі выкладання фізікі, тыфлапедагогікі, прыкладной псіхалогіі, клінічнай псіхалогіі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, мастацкай і педагагічнай адукацыі, харавога і вакальнага мастацтва.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


10 красавiка 2014 года, № 5 (1140)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў хіміі (д.н., 23 разр. АТС), агульнай біялогіі і батанікі, методык дашкольнай адукацыі, сурдапедагогікі (д.н., к.н., 23 разр. АТС);

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) педагогікі вышэйшай школы і сучасных выхаваўчых тэхналогій (2), эканомікі, псіхалогіі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту (2), філасофіі, замежных моў;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, філасофіі, замежных моў (4), паліталогіі і права, фізічнага выхавання і спорту (4).

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


27 сакавiка 2014 года, № 4 (1139)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС) агульнага і рускага мовазнаўства;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) педагогікі, матэматычнага аналізу, тыфлапедагогікі;

выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) эканомікі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


6 сакавiка 2014 года, № 3 (1138)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) рускай і зарубежнай літаратуры (2), эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


20 лютага 2014 года, № 2 (1137)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

cтаршых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) псіхалогіі, беларускай лiтаратуры i культуры;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) iнфармацыйных тэхналогiй у адукацыi.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


16 студзеня 2014 года, № 18 (1136)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., 23 разр. АТС) педагогікі, асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі, педагогікі і псіхалогіі бесперапыннай адукацыі, сацыяльнай педагогікі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) агульнага і рускага мовазнаўства, заалогіі, сурдапедагогікі (0,75);

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) замежных моў, агульнай і дзіцячай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


 13 кастрычніка 2011 года, № 12 (1096)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) беларускай літаратуры і культуры, гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя, новай і найноўшай гісторыі, сацыяльнай псіхалогіі, агульнай біялогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)германа-раманскага мовазнаўства, мастацкай і педагагічнай адукацыі (2), педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, прыкладной псіхалогіі;
выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) філасофіі.
Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


21 чэрвеня 2011 года, № 9 (1093)

Згодна з Тыповым палажэннем аб атэстацыі кіраўнікоў і спецыялістаў арганізацый і ў адпаведнасці з загадам рэктара БДПУ ва ўніверсітэце ў перыяд з 1 кастрычніка па 30 снежня г. г. будзе праводзіцца атэстацыя спецыялістаў (акрамя спецыялістаў з ліку педагагічных работнікаў). Мерапрыемства праводзіцца з мэтай аб’ектыўнай ацэнкі ўзроўню прафесійнай падрыхтоўкі кадраў, паляпшэння іх падбору і расстаноўкі, павышэння кваліфікацыі, якасці і эфектыўнасці працы, забеспячэння больш цеснай сувязі матэрыяльных і маральных стымулаў з вынікамі працы. Для правядзення атэстацыі створаны дзве камісіі пад старшынствам першага прарэктара ўніверсітэта А. І. Андарала і прарэктара па вучэбнай рабоце Ю. А. Быкадорава.

В. АЛАВЯННІКАЎ, начальнік аддзела кадраў


 21 чэрвеня 2011 года, № 9 (1093)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС)мастацкай і педагагічнай адукацыі;
дацэнта кафедры (к. н., 20 разр. АТС)узроставай і педагагічнай псіхалогіі.
Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


31 мая 2011 года, № 8 (1092)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

прафесара кафедры (д.н., 22 разр. АТС) агульнай біялогіі;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) паліталогіі і права, рускай і зарубежнай літаратуры, агульнай і дашкольнай педагогікі, лагапедыі (2), сацыяльнай педагогікі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) замежных моў (0,75), агульнай і дашкольнай педагогікі, узроставай і педагагічнай псіхалогіі, агульнай і педагагічнай псіхалогіі, прыкладной псіхалогіі, тэорыі і методыкі фізічнай культуры, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды;
выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) фізічнага выхавання і спорту (2)

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


16 мая 2011 года, № 7 (1091)
Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС) народных інструментаў;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС)заалогіі, фартэпіяна, беларускага мовазнаўства, рускай і замежнай літаратуры, агульнага і рускага мовазнаўства, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды (2), фізічнай геаграфіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)тэорыі і гісторыі культуры, батанікі і асноў сельскай гаспадаркі, спартыўна-педагагічных дысцыплін;
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС)фізічнага выхавання і спорту (2), інфармацыйных тэхналогій у адукацыі, германа-раманскага мовазнаўства (2), германа-раманскага мовазнаўства 0,75 (4), мастацкай і педагагічнай адукацыі (2), народных інструментаў, вакалу, спартыўна-педагагічных дысцыплін (2), айчыннай і сусветнай гісторыі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


17 сакавіка 2011 года, № 3 (1087)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., 23 разр. АТС) айчыннай і сусветнай гісторыі;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС)беларускага мовазнаўства (2), беларускай літаратуры (2), матэматыкі (0,5), асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)лагапедыі, фізічнай геаграфіі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, мастацкай і педагагічнай адукацыі, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі;
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС)фізічнага выхавання і спорту, гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя, заалогіі, сацыяльнай педагогікі, мастацкай і педагагічнай адукацыі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, лагапедыі, сацыяльнай работы, клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі, замежных моў № 2, агульнай і педагагічнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


20 студзеня 2011 года, № 1 (1085)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (д.н., 23 разр. АТС) эксперыментальнай фізікі, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды;
загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) агульнай біялогіі, педагагічнай псіхалогіі, дадатковай педагагічнай адукацыі;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) батанікі і асноў сельскай гаспадаркі, асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС)матэматыкі, народных інструментаў;
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС)асноў медыцынскіх ведаў, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


11 лістапада 2010 года, № 14 (1081)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС) гісторыі Беларусі, рускай і зарубежнай літаратуры;
дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) узроставай і педагагічнай псіхалогіі, беларускай літаратуры (0,75)
старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) фартэпіяна.

Да ўдзелу ў конкурсе на замяшчэнне пасады старшага выкладчыка дапускаюцца прэтэндэнты, якія маюць вучоную ступень, званне або стаж практычнай работы.

Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
г . Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.
 


1 верасня 2010 года, № 10 (1077)

Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

 

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) фізічнай культуры і спорту, беларускага мовазнаўства;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) замежных моў, беларускага мовазнаўства, методык дашкольнай адукацыі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, беларускага і рускага мовазнаўства, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання;

дацэнта кафедры методыкі і тэорыі выкладання фізічнай культуры;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) народных інструментаў (2), фартэпіяна, вакалу, сурдапедагогікі, педагагічнай псіхалогіі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) германа-раманскага мовазнаўства, фартэпіяна, узроставай і педагагічнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г.Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59. 


21 кастрычнiка 2010 года, № 13 (1080)

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракта на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

дацэнтаў кафедраў (к. н., 20 разр. АТС) агульнай біялогіі, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, беларускага і рускага мовазнаўства, агульнага і рускага мовазнаўства, новай і найноўшай гісторыі;
старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) педагогікі вышэйшай школы і сучасных выхаваўчых тэхналогій, народных інструментаў, тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, фізічнага выхавання і спорту (2);
выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) замежных моў, беларускага і рускага мовазнаўства, агульнай і дыферэнцыяльнай псіхалогіі, агульнай і дзіцячай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:
г . Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.
 


1 верасня 2010 года, № 10 (1077)

Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу
з заключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

 

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) фізічнай культуры і спорту, беларускага мовазнаўства;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) замежных моў, беларускага мовазнаўства, методык дашкольнай адукацыі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, беларускага і рускага мовазнаўства, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання;

дацэнта кафедры методыкі і тэорыі выкладання фізічнай культуры;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) народных інструментаў (2), фартэпіяна, вакалу, сурдапедагогікі, педагагічнай псіхалогіі;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) германа-раманскага мовазнаўства, фартэпіяна, узроставай і педагагічнай псіхалогіі.

Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г.Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59. 


29 красавіка 2010 года, №6 (1073)

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка»

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу

з заключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) філасофіі, фартэпіяна, лагапедыі, беларускай літаратуры, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі;

дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) беларускага мовазнаўства, педагагічнай псіхалогіі, лагапедыі, гісторыі Беларусі;

старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) інфарматыкі і асноў электронікі, спартыўна-педагагічных дысцыплін, медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання, тэорыі і методыкі выкладання мастацтва, мастацкай і педагагічнай адукацыі, народных інструментаў, агульнай біялогіі, прыватных методык;

выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) эканамічнай тэорыі і экана­мічнага выхавання, заалогіі, фартэпіяна (0,75), харавога дырыжыравання, вакалу, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі (2), мастацкай і педагагічнай адукацыі (2), спартыўна-педагагічных дысцыплін, сучасных еўрапейскіх моў, агульнага і рускага мовазнаўства, культуры мовы і міжкультурных камунікацый, фізічнага выхавання і спорту (3), філасофіі, замежных моў (0,75), прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды (0,75).

Тэрмін падачы дакументаў —

1 месяц з дня апублікавання аб’явы.

Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе:

г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226-46-59.


24 верасня 2009, №12 (1061)

Загадам рэктара БДПУ да выканання новых службовых абавязкаў прыступілі: 

БАКУНОВІЧ Мілана Фёдараўна — на пасадзе загадчыка кафедры псіхалогіі;

ГУЛО Ірына Мікалаеўна — на пасадзе загадчыка кафедры прыкладной матэматыкі і інфарматыкі;

ПІЛЕЦКІ Віктар Аляксандравіч — на пасадзе загадчыка кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі;

ЧУБАРАЎ Сяргей Ільіч — на пасадзе загадчыка кафедры інфармацыйных тэхналогій у адукацыі.

 

У адпаведнасці з пастановай Савета універсітэта ад 10 верасня і загадам рэктара БДПУ факультэт народнай культуры перайменаваны ў факультэт фізічнага выхавання, а музычна-педагагічны — у факультэт эстэтычнай адукацыі. 

З 11 верасня факультэт эстэтычнай адукацыі ажыццяўляе падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасцях «Сусветная мастацкая культура. Фальклор», «Сусветная мастацкая культура. Рытміка. Харэаграфія», «Выяўленчае мастацтва і чарчэнне. Народныя мастацкія промыслы», «Выяўленчае мастацтва. Камп’ютэрная графіка», а таксама папоўніўся кафедрамі мастацкай і педагагічнай адукацыі, этналогіі і фалькларыстыкі, музыкі і харэаграфіі.

На факультэце фізічнага выхавання плануецца стварыць кафедры спартыўна-педагагічных дысцыплін і медыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання.