Жыццё БДПУ

БДПУ — ТЭРЫТОРЫЯ ЛІДАРСТВА

Разважаючы пра асобу сучаснага педагога, мы часта адзначаем, што ён павінен быць лідарам – чалавекам, здольным арганізаваць, натхніць, павесці за сабой, стаць прыкладам для пераймання. І гэта датычыць усіх сфер, якімі ахоплены вучнёўскі ці студэнцкі калектыў, – вучоба, творчасць, грамадская дзейнасць. Менавіта на раскрыццё і развіццё патэнцыялу будучых педагогаў накіравана ўся сістэма адукацыйнавыхаваўчай работы ў БДПУ. І менавіта такую задачу паставілі перад сабой арганізатары і ўдзельнікі семінара студэнцкага актыву «БДПУ: тэрыторыя лідарства», які праходзіў з 23 па 26 кастрычніка.

Праграма маштабнага мерапрыемства, удзельнікамі якога сталі актывісты грамадскіх арганізацый універсітэта, прадугледжвала правядзенне чатырох тэматычных дзён. Падчас першага («БДПУ: тэрыторыя эфектыўнага супрацоўніцтва») адбыліся трэнінгі на камандаўтварэнне і згуртаванасць. Для любога педагога вельмі важным навыкам з’яўляецца ўменне працаваць у калектыве, у тым ліку новым, для яго незнаёмым. Таму фарміраванне каманд для далейшай групавой работы адбывалася па прынцыпе выпадковасці – аб’ядноўваліся студэнты з розных факультэтаў, часам незнаёмыя паміж сабой. Аднак праз некаторы час, калі абмяркоўваліся і прадстаўляліся праекты, у прысутных складвалася ўражанне, што гэта зладжаныя трывалыя калектывы аднадумцаў, а не часовыя групы!

Другі дзень семінара («БДПУ: тэрыторыя паспяховага самаразвіцця») быў накіраваны на ўдасканаленне навыкаў самастойнай работы: актывісты рыхтавалі прапанаваныя заданні (камандныя візітоўкі, сацыяльныя праекты, творчыя нумары і інш.).

Трэці дзень («БДПУ: тэрыторыя актыўнага адпачынку») распачаў выязную частку семінара – танкаўцы накіраваліся на загарадную пляцоўку. Дзень выдаўся надзвычай дынамічным: спачатку – чатыры бадзёрыя кіламетры пешшу ад прыпынку электрычкі да базы, затым – арткрос па яе тэрыторыі (дзякуем спартыўнаму клубу «Педагог» на чале з Іванам Моргунам за цікавыя і крэатыўныя заданні!), пасля – работа тэматычных платформаў. Тут былі абмеркаваны і «Партрэт маладзёжнага лідара», і «Імідж сучаснага педагога», разгледжаны «Тэхналогіі дзелавых зносін», праведзена ролевая гульня «БДПУ – тэрыторыя мары». Двухгадзіннае ўключэнне з выкарыстаннем разнастайных тэхнік і методык пад умелым кіраўніцтвам вопытных мадэратараў аказалася вельмі эфектыўнай формай работы, многія элементы якой актывісты змаглі выкарыстаць пры абгрунтаванні ўласных праектаў. Заканчэнне дня было таксама прадказальна актыўным і пазітыўным: фестываль візітовак каманд, калейдаскоп яркіх вобразаў, дыскатэка з розыгрышамі і прызамі.

Чацвёрты дзень («БДПУ: тэрыторыя сапраўдных лідараў») вылучаўся на фоне астатніх выразным практычным складнікам і інфармацыйнай насычанасцю. Актывісты змаглі ў поўнай меры прадэманстраваць сваю сацыяльную актыўнасць, арганізатарскі патэнцыял, творчыя здольнасці, а яшчэ – любоў да прафесіі і alma mater. Гэтыя якасці і сапраўды ўласцівы танкаўцамлідарам, якія ў групах захоплена абмяркоўвалі праекты да 105годдзя ўніверсітэта «Мой BSPU». Стварэнне і рэалізацыя адметнага стылю педагога, правядзенне Танкаўскіх вечароў з мэтай усталявання больш цеснай камунікацыі паміж студэн
тамі розных факультэтаў і інстытутаў, распрацоўка мабільнага дадатку «Навігатар па БДПУ» – усе гэтыя актуальныя і карысныя ідэі як найлепей дэманструюць уключанасць актывістаў у жыццё ўніверсітэта.

Безумоўна, самай яркай падзеяй семінара стала сустрэча яго ўдзельнікаў з рэктарам БДПУ А. І. Жуком, падчас якой адбыўся адкрыты дыялог «Лідарства: на шляху да поспеху». Размова атрымалася грунтоўнай і рознабаковай, у пэўнай ступені яна стала падагульненнем праведзенай за чатыры дні работы. Кіраўнік універсітэта вызначыў тры асноўныя складнікі лідарскай дзейнасці, дзе на першае месца паставіў вучобу, прывёўшы прыклад з уласнай біяграфіі: «Я быў камсамольскім актывістам і пры гэтым скончыў БДУ амаль што з чырвоным дыпломам. Менавіта добрая вучоба і ўдзел у грамадскім жыцці дазволілі мне атрымаць размеркаванне на свой факультэт. Мае намеснікі па камсамольскай арганізацыі – Віктар Шадурскі і Сяргей Балашэнка, прафесары БДУ, дэканы факультэтаў міжнародных адносін і юрыдычнага, – таксама спалучалі вучобу і грамадскую работу. І такія лідары ёсць сёння ў нас. Гэта сакратар БРСМ Аляксандр Давыдоўскі і старшыня Студсавета Павел Лапацінскі. Добра вучацца, займаюцца грамадскай дзейнасцю, плануюць паступаць у магістратуру». Не менш важнае значэнне для фарміравання лідара мае, на думку Аляксандра Іванавіча, навуковая і сацыяльна значная дзейнасць. Яна дае неацэнны вопыт кіраўніцкай работы – уменне мысліць маштабна і лагічна, арганізоўваць, планаваць, кантраляваць. Невыпадкова ў склад Савета БДПУ ўваходзяць студэнты – для іх гэта самая эфектыўная школа лідарства.

Аляксандр Іванавіч выслухаў і ўхваліў студэнцкія ідэі і праекты, адзначыў іх актуальнасць і практычны патэнцыял, паабяцаў падтрымку ў рэалізацыі. «Мы – рэктар, прарэктары, дэканы, іх намеснікі – маем патрэбу ў вашай ініцыятыўнасці, бо толькі разам, вялікай універсітэцкай сям’ёй, здолеем вырашыць самыя складаныя задачы».

Даючы ацэнку мерапрыемству, кіраўнік БДПУ падкрэсліў, што выязная форма семінара сябе апраўдала: у нефармальнай абстаноўцы былі абмеркаваны самыя надзённыя і важныя пытанні. Напрыканцы сустрэчы Аляксандр Іванавіч яшчэ раз звярнуўся да актыву: «Удасканальвайце свае лідарскія якасці – гэта патрэбна сёння калектыву ўніверсітэта, гэта спатрэбіцца заўтра вам у прафесійнай дзейнасці».

Такое маштабнае і насычанае мерапрыемства – вынік арганізатарскай працы розных універсітэцкіх структур. Семінар яшчэ раз даказаў, што мы ўмеем працаваць у камандзе – зладжана і дружна. Вялікі дзякуй усім, хто спрычыніўся да мерапрыемства, хто дапамог зрабіць гэтыя чатыры дні не толькі эфектыўнымі, але і эмацыйнымі! Спадзяёмся, працяг не прымусіць сябе чакаць – у выглядзе рэалізацыі ініцыятыў і новых плённых сустрэч.

Алена ЖУРАЎСКАЯ,
начальнік цэнтра
студэнцкай творчасці